logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici
-----continuare-----
Bustuchin

16. Bustuchin

Cîlnic

17. Cîlnic

Căpreni

18. Căpreni

Cătunele

19. Cătunele

Ciuperceni

20. Ciuperceni

Crasna

21. Crasna

Cruşeţ

22. Cruşeţ

Dănciuleşti

23. Dănciuleşti

Dăneşti

24. Dăneşti

Drăgoteşti

25. Drăgoteşti

Drăguţeşti

26. Drăguţeşti

Fărcăşeşti

27. Fărcăşeşti

Glogova

28. Glogova

Godineşti

29. Godineşti

Hurezani

30. Hurezani

Ioneşti

31. Ioneşti

Jupâneşti

32. Jupâneşti

Leleşti

33. Leleşti

Licurici

34. Licurici

Logreşti

35. Logreşti

Mătăsari

36. Mătăsari

Muşeteşti

37. Muşeteşti

Negomir

38. Negomir

Padeş

39. Padeş

Peştişani

40. Peştişani

Plopşoru

41. Plopşoru

Polovragi

42. Polovragi

Prigoria

43. Prigoria

Roşia de Amaradia

44. Roşia de      
                Amaradia

Runcu

45. Runcu


Săcelu

46. Săcelu

Samarineşti

47. Samarineşti

Săuleşti

48. Săuleşti

Schela

49. Schela

Scoarţa

50. Scoarţa

-stema aprobată prin H.G. nr. 403 din 21.04.2010 publicată în M.Of. nr. 306 din 11.05.2010

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată de argint şi mărginit de bordură roşie, încărcat de 8 ghinde de aur.
      În partea superioară se află un cap de mistreţ de argint, din profil.
      În partea inferioară se află o sondă de petrol de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Fascia undată evocă rîul Amaradia, care străbate localitatea.
      Capul de mistreţ şi ghindele semnifică bogăţia cinegetică şi silvică a zonei, iar numărul ghindelor arată numărul satelor care alcătuiesc comuna.
      Sonda reprezintă obiectivele petrolifere din localitate.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 669 din 31.07.2014 publicată în M.Of. nr. 652 din 04.09.2014

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea superioară se află capră de argint sărind spre dreapta, flancată de doi stejari de aur.
      În partea inferioară se află o sondă de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Capra simbolizează etimologia numelui localităţii - Căpreni.
      Brîul undat reprezintă rîul Amaradia, care străbate localitatea.
      Sonda face referire la activităţile petroliere din zonă.
      Cei doi stejari evocă bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 921 din 20.08.2008 publicată în M.Of. nr. 625 din 27.08.2008

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
      În cîmp albastru, se află un chevron de argint, însoţit în şef, de o parte şi de alta, de cîte un clopot de argint.
      În talpa chevronului se află o floare de colţ, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Chevronul simbolizează peştera din localitate, renumit obiectiv turistic.
      Floarea de colţ, regina florilor, se regăseşte în flora locală.
      Clopotele de argint reprezintă mănăstirea localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 403 din 21.04.2010 publicată în M.Of. nr. 306 din 11.05.2010

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de două benzi undate de argint.
      În partea superioară se află două ramuri de stejar, care se întretaie în partea de jos, în săritoare, şi care au deasupra un ciorchine de strugure. Această compoziţie este de aur.
      În partea inferioară se află un munte de argint, avînd la bază o intrare în mină, ajurată, în negru.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Benzile undate reprezintă rîurile Roşia şi Amaradia, care traversează şi dau denumirea comunei.
      Muntele şi intrarea în mină simbolizează una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, extracţia de cărbune din Cariera Seciurile.
      Ramurile de stejar îi ciorchinele de strugure simbolizează bogăţia silvică şi viticolă a zonei şi dau denumirea satelor Stejaru şi Dealu Viei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 400 din 19.06.2013 publicată în M.Of. nr. 399 din 03.07.2013

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, încărcat cu o bandă ondulată de argint.
      În partea superioară se află un mănunchi format din 7 spice de grîu de aur.
      În partea inferioară se află se află pasărea "fluturaşul de stîncă".
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicele de grîu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor este corespunzător satelor componente ale localităţii.
      Pasărea "fluturaşul de stîncă" face parte din fauna zonei şi este declarată monument al naturii.
      Brîul undat simbolizează rîul Sohodol, aflat pe raza localităşii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.