logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision


       Descarca in format PDF Descarca in format PDF

       


                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici
-----continuare-----
Slivileşti

51. Slivileşti

Stăneşti

52. Stăneşti

Stejari

53. Stejari

Stoina

54. Stoina

Ţânţăreni

55. Ţânţăreni

Teleşti

56. Teleşti

Turburea

57. Turburea

Turcineşti

58. Turcineşti

Urdari

59. Urdari

Văgiuleşti

60. Văgiuleşti

Vladimir

61. Vladimir


-stema aprobată prin H.G. nr. 576 din 09.07.2014 publicată în M.Of. nr. 551 din 25.07.2014

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
      În partea superioară, în dreapta, în cîmp albastru, se află o biserică de argint văzută frontal, cu pridvorul sprijinit pe coloane, avînd trei deschideri arcuite cu intrarea pe sub cea din mijloc. Biserica este împodobită cu trei brîuri orizontale cu un acoperiş în patru ape, din care se ridică o turlă străpunsă de două ferestre înalte şi arcuite; turla este acoperită, avînd în vîrf o cruciuliţă.
      În partea superioară în stînga, în cîmp auriu, se află un stejar verde cu tulpina neagră.
      În vîrful scutului, în dreapta, în cîmp auriu, se află un ciorchine de strugure albastru, cu două frunze şi doi cîrcei verzi.
      În vîrful scutului, în stînga, în cîmp albastru, se află o căprioară de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Biserica reprezintă Biserica "Sfinţii Împăraţi" din localitate, declarată monument istoric.
      Stejarul indică pădurile din zonă şi dă denumirea localităţii.
      Ciorchinele de strugure şi căprioara simbolizează bogăţia viticolă şi cinegetică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 400 din 19.06.2013 publicată în M.Of. nr. 399 din 03.07.2013

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află un ţînţar de aur.
      În partea superioară în cîmp roşu, se află un cap de bovină de argint.
      În vîrful scutului, în cîmp roşu, se află o călimară, cu o pană aşezată în bandă.
      În vîrful scutului, în cîmp albastru, se află un mănunchi de 4 spice de grîu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Ţînţarul întruchipează denumirea localităţii, iar capul de bovină reprezintă una din ocupaţiile principale ale locuitorilor comunei, zootehnia.
      Călimara şi pana evocă Muzeul Memorial "Mihai Eminescu".
      Spicele de grîu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor este corespunzător satelor componente ale localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.