logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


     Identitate şi Demnitate
 • deschide aici
Municipii:
 • stema Slobozia
 • 1. Slobozia
    -reşedinţa judeţului

 • stema Feteşti
 • 2. Feteşti


poziţia judeţului pe harta ţării


                   suprafaţa: 4.453 km2

1 2

  


 • stema Urziceni
 • 3. Urziceni
Oraşe:
 • stema Amara
 • stema Căzăneşti
 • stema Fierbinţi-Tîrg
 • stema Ţăndărei
 • 1. Amara
 • 2. Căzăneşti
 • 3. Fierbinţi-Tîrg
 • 4. Ţăndărei
Comune:
 • stema Adîncata
 • stema Albeşti
 • stema Alexeni
 • stema Andrăşeşti
 • stema Armăşeşti
 • 1. Adîncata
 • 2. Albeşti
 • 3. Alexeni
 • 4. Andrăşeşti
 • 5. Armăşeşti
 • stema Axintele
 • stema Balaciu
 • stema Bărbuleşti
 • stema Bărcăneşti
 • stema Borăneşti
 • 6. Axintele
 • 7. Balaciu
 • 8. Bărbuleşti
 • 9. Bărcăneşti
 • 10. Borăneşti
 • stema Borduşani
 • stema Bucu
 • stema Bueşti
 • stema Ciochina
 • stema Ciocîrlia
 • 11. Borduşani
 • 12. Bucu
 • 13. Bueşti
 • 14. Ciochina
 • 15. Ciocîrlia


-stema aprobată prin H.G. 685 din 30 septembrie 1998 publicată în
                                M.Of. nr. 390 din 15 octombrie 1998

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat printr-o diagonală suprapusă de o bandă de aur, încărcată cu două buchete formate din floarea-soarelui şi un spic de grîu, interpuse de o retortă albă.
      În partea superioară a scutului, pe cîmp de azur, este reprezentată o construcţie religioasă, de argint, dotată cu trei ferestre şi o poartă închisă.
      În partea inferioară, pe fond roşu, se află un pergament desfăşurat, pe care se distinge scrierea veche, validat cu sigiliu, totul în culoare naturală.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din şapte turnuri crenelate.

Semnificaţii

      -construcţia, preluată din vechea stemă a localităţii, aminteşte de edificiul ctitorit de Matei Basarab, şi de activitatea edilitară desfăşurată de-a lungul anilor de locuitori;
      -pergamentul desfăşurat sugerează prima atestare documentară a localităţii (1614);
      -retorta, floarea-soarelui şi spicele de grîu evidenţiază economia localităţii şi locul important pe care îl deţine în producţia de ulei pe ţară, precum şi în industria de îngrăşăminte chimice şi alimentară;
      -coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 376 din 14 aprilie 2010 publicată în M.Of.
                                      nr. 306 din 11 mai 2010

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat, tăiat în partea superioară de un brîu undat de argint.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află un pod de argint.
      În partea inferioară, în dreapta, în cîmp albastru, se află o floarea-soarelui, încadrată de două spice de grîu de aur.
      În partea inferioară, în stînga, în cîmp roşu, se află un cap de berbec din profil, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Podul reprezintă construcţia realizată de inginerul Anghel Saligny peste braţul Borcea.
      Brîul undat de argint simbolizează braţul Borcea al fluviului Dunărea.
      Spicele de grîu, floarea-soarelui şi capul de berbec semnifică ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura şi zootehnia.
      Coroana murală cu 5 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.


-stema aprobată prin H.G. 986 din 25 iunie 2004 publicată în M.Of.
                                      nr. 640 din 15 iulie 2004

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat şi tăiat.
      În dreapta sus, în cîmp albastru, se află trei cruci treflate de aur, aşezate doi şi unu.
      În stînga sus, în cîmp roşu, se află o cunună de spice de aur.
      În vîrful scutului, în cîmp de argint, este plasat un peşte negru trecînd spre dreapta.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Cele trei cruci sunt simbolul sentimentului religios al locuitorilor municipiului, care îi au ca patroni spirituali pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, cei care au găsit şi ridicat Sfînta Cruce.
      Peştele este un simbol complex ale cărui conotaţii fac trimitere şi la izvoarele creştinismului. În acelaşi timp este un element heraldic tradiţional al localităţii Urziceni.
      Cununa de spice este simbolul bogăţiei agricole, a Cîmpiei Bărăganului, în care se află municipiul, totodată fiind legată de una dintre activităţile economice importante din zonă - industria de panificaţie.
      Culorile alese şi metalele sunt o completare firească a compoziţiei heraldice, simbolistica lor fiind legată de ideea de bogăţie şi prosperitate, precum şi a unor înalte virtuţi morale ce îi reprezintă pe locuitorii municipiului.
      Coroana murală cu cinci turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.


-stema aprobată prin H.G. 62 din 19 ianuarie 2006 publicată în M.Of.
                                      nr. 87 din 31 ianuarie 2006

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular de aur cu marginile rotunjite, încadrat cu un chevron (căprior de aur).
      În cîmpul superior, pe fond albastru, se află două dropii de aur, amplasate dreapta-stînga.
      În vîrful scutului, pe fond roşu, se află fîntîna heraldică de aur, cu un brîu undat de culoare neagră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Dropiile reprezintă pasărea emblemă a Bărăganului.
      Fîntîna face referire la caracteristica localităţii care este o staţiune balneară recunoscută pentru proprietăţile curative ale izvoarelor şi ale lacului din zonă.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. 713 din 13 iulie 2011 publicată în M.Of.
                                      nr. 528 din 27 iulie 2011

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnat.
      În partea superioară, în dreapta, în cîmp verde, se află 3 oi de argint, dispuse 2: 1.
      În partea superioară, în stînga, în cîmp roşu, se află un mănunchi de spice de grîu.
      în vîrful scutului, în cîmp albastru, se află un vas de argint cu meandre striate.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Vasul cu meandre şi cele 3 oi semnifică faptul că localitatea este o aşezare veche geto-dacică din civilizaţia "Boian", sec. V-IV Î.Ch., fiind întemeiată de un grup de păstori sub conducerea baciului Cazan.
      Mănunchiul de spice de grîu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. 792 din 27 septembrie 1999 publicată în
                                M.Of. nr. 490 din 12 octombrie 1999

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu un caduceu negru.
      În dreapta şi în stînga acestuia se află două buchete reunind spice de grîu, ştiuleţi de porumb şi floarea-soarelui, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Plantele evocă roadele bogate ale Cîmpiei Bărăganului, precum şi industria de prelucrare a acestora;
      Caduceul relevă activitatea comercială, domeniu al vieţii economice în continuă dezvoltare.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. 739 din 20 iulie 2011 publicată în M.Of.
                                      nr. 553 din 4 august 2011

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea dreaptă, în cîmp albastru, se află un clopot cu cruce de aur, flancat dreapta-stînga de cîte o amforetă de argint.
      În vîrful scutului, în cîmp verde, se află un mănunchi de patru spice de grîu de aur, legat cu o panglică.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Clopotul şi amforetele fac referire la Mănăstirea Balaciu, monument istoric, şi la descoperirile arheologice din zonă.
      Brîul undat semnifică rîul Ialomiţa, care străbate localitatea.
      Spicele de grîu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura şi numărul de sate componente.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 739 din 20 iulie 2011 publicată în M.Of.
                                      nr. 553 din 4 august 2011

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea dreaptă, în cîmp verde, se află un ştiulete de porumb, flancat dreapta-stînga de cîte un spic de grîu, aşezat în bandă, totul de aur.
      În vîrful scutului, în cîmp albastru, se află un monument cu soclul paralelipipedic, surmontat de o placă rotunjită, terminată cu o cruce, totul de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Ştiuletele de porumb şi spicele reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Monumentul semnifică faptul că acesta a fost ridicat în memoria eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.