logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


     Identitate şi Demnitate
 • deschide aici
-----continuare-----
 • stema Ciulniţa
 • Cocora
 • stema Colelia
 • stema Coşereni
 • stema Cosâmbeşti
 • 16. Ciulniţa
 • 17. Cocora
 • 18. Colelia
 • 19. Coşereni
 • 20. Cosâmbeşti
 • Drăgoeşti
 • Dridu
 • Făcăeni
 • Gheorghe Doja
 • stema Gheorghe Lazăr
 • 21. Drăgoeşti
 • 22. Dridu
 • 23. Făcăeni
 • 25. Gheorghe Doja
 • 26. Gheorghe Lazăr
 • stema Giurgeni
 • Gârbovi
 • stema Grindu
 • Griviţa
 • Gura Ialomiţei
 • 26. Giurgeni
 • 27. Gârbovi
 • 28. Grindu
 • 29. Griviţa
 • 30. Gura Ialomiţei
 • Ion Roată
 • Jilavele
 • Maia
 • Manasia
 • Mărculeşti
 • 31. Ion Roată
 • 32. Jilavele
 • 33. Maia
 • 34. Manasia
 • 35. Mărculeşti
 • sema Mihail Kogălniceanu
 • stema Miloşeşti
 • Moldoveni
 • stema Movila
 • Moviliţa
 • 36. Mihail Kogălniceanu
 • 37. Miloşeşti
 • 38. Moldoveni
 • 39. Movila
 • 40. Moviliţa
 • stema Munteni-Buzău
 • stema Ograda
 • Perieţi
 • Platoneşti
 • stema Răduleşti
 • 41. Munteni-Buzău
 • 42. Ograda
 • 43. Perieţi
 • 44. Platoneşti
 • 45. Răduleşti
 • stema Reviga
 • Roşiori
 • Sălcioara
 • Sărăţeni
 • Săveni
 • 46. Reviga
 • 47. Roşiori
 • 48. Sălcioara
 • 49. Sărăţeni
 • 50. Săveni

-stema aprobată prin H.G. 559 din 9 iunie 2010 publicată în M.Of. nr. 460 din 6 iulie 2010
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea dreaptă, în cîmp albastru, se află o floarea-soarelui, de aur, şi un brîu undat, de argint.
      În partea stîngă, în cîmp argintiu, se află un ciulin verde cu floare purpurie.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Floarea-soarelui reprezintă principala ocupaţie a locuitorilor, agricultura.
      Brîul undat simbolizează rîul Ialomiţa.
      Ciulinul dă denumirea localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 739 din 20 iulie 2011 publicată în M.Of. nr. 553 din 4 august 2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află o floare de colilie de argint.
      În partea inferioară, în cîmp roşu, se află un căprior de aur, în care se găseşte o creangă de salcîm înflorit, flancat dreapta-stînga de cîte două spice de grîu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Floarea de colilie dă denumirea localităţii.
      Spicele de grîu semnifică ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar ramura de salcîm simbolizează bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 254 din 24 martie 2010 publicată în M.Of. nr. 227 din 12 aprilie 2010
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat, alcătuit din nuiele de argint.
      În partea superioară, în cîmp roşu, se află un corn al abundenţei, culcat spre stînga, din care ies legume şi trei spice. Acest simbol este de aur.
      În partea inferioară, în cîmp albastru, se află un vas de ceramică, de tip borcan, cu caneluri, vizibil trei patrimi, peste care broşează un cerc ajurat, în care sînt înscrise elemente decorative în formă de cruce ajurată, ce se unesc în centru într-un alt cerc. Această compoziţie este de aur.
      În vîrful scutului se află un brîu undat îngust, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Brîul undat, din nuiele de argint, face trimitere la denumirea localităţii, derivată de la coşere, adăposturi din împletitură de nuiele pentru vite.
      Cornul abundenţei semnifică bogăţia zonei şi ocupaţia de bază a locuitorilor, legumicultura.
      Compoziţia din partea inferioară aminteşte de elementele de bază ale culturii Dridu, nume generic dat descoperirilor arheologice din perioada de etnogeneză a românilor.
      Brîul undat din vîrful scutului reprezintă rîul Ialomiţa şi lacul Comana.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 739 din 20 iulie 2011 publicată în M.Of. nr. 553 din 4 august 2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află un soare de aur stilizat, cu interiorul asemănător florii-soarelui, flancat dreapta-stînga de cîte o cunună de spice de aur.
      În vîrful scutului, în cîmp verde, se află o biserică cu un turn de argint, văzută din faţă.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cununa de spice şi soarele reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, în special cultura florii-soarelui.
      Brîul undat semnifică rîul Ialomiţa, care străbate localitatea.
      Biserica simbolizează monumentul istoric construit în anul 1864, purtînd hramul "Sfântul Nicolae".
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 1082 din 6 noiembrie 2012 publicată în M.Of. nr. 769 din 15 noiembrie 2012
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, despicat şi tăiat de un brîu undat.
      În partea superioară, în dreapta, se află un mănunchi de spice de grîu de aur, iar în stînga se află o inflorescenţă de floarea-soarelui, de aur.
      În vîrful scutului se află o carte deschisă cu efigia unui personaj masculin, ce poartă plete pe umeri, barbă şi mustaţă, totul de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Mănunchiul de spice de grîu şi inflorescenţa de floarea-soarelui semnifică ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Cartea simbolizează mijlocul de pătrundere în tainele cunoaşterii, iar efigia personajului masculin reprezintă portretul cărturarului ardelean Gheorghe Lazăr, care dă denumirea localităţii.
      Brîul undat simbolizează lacul Iezer.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 65 din 19 ianuarie 2006 publicată în M.Of. nr. 87 din 31 ianuarie 2006
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, despicat şi retezat.
      În partea superioară, în cîmpul din stînga, pe fond roşu, se află aşezat un braţ drept armură, înarmat cu o secure, de aur.
      În partea inferioară, în cîmp de argint, se află în centru, pe o terasă neagră, trei spice de orez, verzi, flancate în partea de sus dreapta-stînga de cîte o potcoavă de culoare neagră.
      Fascia este însoţită, în partea superioară, de o vacă trecînd spre dreapta, iar în partea inferioară, un peşte înotînd, toate din argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Peştele şi brîul undat semnifică ocupaţia locuitorilor zonei, pescuitul, localitatea aflîndu-se pe malul fluviului Dunărea.
      Braţul înarmat face trimitere la locul de naştere al lui Mihai Viteazul, pe teritoriul actual al comunei aflîndu-se vestigiile vechiului Tîrg de Floci.
      Spicele de orez şi potcoavele simbolizează orezăriile şi hergheliile din zonă.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 104 din 8 februarie 2016 publicată în M.Of. nr. 187 din 14 martie 2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În dreapta, în câmp albastru, se află un vas ceramic de argint tip oală, cu trei rânduri de caneluri şi buză răsfrântă.
      În stânga, în câmp roşu, se află un snop de spice de grâu de aur.
      În vârful scutului, în câmp argintiu, se află o sondă neagră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Vasul simbolizează vestigiile arheologice identificate pe teritoriul localităţii, aparţinând Epocii Fierului.
      Snopul de grâu şi sonda reprezintă bogăţia solului şi subsolului, precum şi ocupaţiile locuitorilor, agricultura şi extracţia petrolului.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 559 din 9 iunie 2010 publicată în M.Of. nr. 460 din 6 iulie 2010
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În cartierul 1, în partea dreaptă, în cîmp argintiu, se află o papură verde.
      În cartierul 2, în partea stîngă, în cîmp verde, se află un cap de berbec, de argint, văzut din profil.
      În cartierul 3, în vîrful scutului, în cîmp albastru, se află un peşte şi un brîu undat, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Papura face parte din flora zonei.
      Capul de berbec si pestele simbolizează principalele activităţi ale locuitorilor, zootehnia şi piscicultura.
      Brîul undat reprezintă rîul Ialomiţa, care străbate localitatea.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 62 din 24 februarie 2021 publicată în M.Of. nr. 206 din 2 martie 2021
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În primul cartier, în câmp verde, se află un mănunchi de spice de grâu din care iese un caduceu, totul de aur.
      În al doilea cartier, în câmp albastru, se află o acvilă bicefală de argint.
      În vârful scutului, în câmp de argint, se află un stilou și o călimară de cerneală, care stau pe un teanc format din trei cărți, totul roșu.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicele de grâu și caduceul reprezintă activitatea specifică zonei: agricultura și comerțul.
      Acvila bicefală face trimitere la blazonul familiei Cantacuzino, proprietarul moșiei Miloșești.
      Teancul de cărți, călimara și stiloul fac referire la scriitorul Vasile Poenaru, născut în data de 22 august 1955 în comuna Miloșești.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 65 din 19 ianuarie 2006 publicată în M.Of. nr. 87 din 31 ianuarie 2006
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      Pe fond albastru se află o colină de argint, aşezată pe o terasă de argint, străbătută de două fascii înguste, de culoare neagră.
      În cartier liber, în partea dreaptă, se află o tablă de şah cu opt pătrate negre şi opt albe.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Movila face trimitere la numele localităţii.
      Fasciile înguste redau simbolic şinele de cale ferată, localitatea fiind un important nod feroviar.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 994 din 4 noiembrie 2014 publicată în M.Of. nr. 839 din 16 noiembrie 2014
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În partea dreaptă, în câmp roşu, se află un tun de argint, uşor orientat un sfert spre stânga. Tunul este înconjurat în partea de jos a câmpului de o ghirlandă de frunze de stejar de aur.
      În partea superioară, în câmp albastru, se află un mănunchi de trei spice de grâu de aur.
      În partea stângă, în câmp argintiu, se află un personaj masculin stând în picioare, îmbrăcat în costumul tradiţional, având cămaşa cu mâneci largi, lungă până la genunchi şi pantaloni largi, de culoare albă. Deasupra cămăşii se află un ilic roşu cu dungi negre, cu câte patru nasturi negri, aşezaţi dreapta - stânga. Personajul poartă în picioare opinci negre, iar pe cap poartă o pălărie cu boruri mici şi panglică, uitându-se spre stânga.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicele de grâu şi coroana de stejar fac referire la bogăţia solului şi la cea horticolă din zonă.
      Tunul simbolizează luptele purtate pe teritoriul localităţii.
      Personajul în costum tradiţional reprezintă tradiţia populară a locuitorilor.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 629 din 23 iulie 2018 publicată în M.Of. nr. 750 din 30 august 2018
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp albastru, se află un portativ format din cinci linii orizontale, paralele şi egal distanţate, pe care se află cheia sol şi flancată la dreapta de o ramură de stejar, iar la stânga de un buchet de trei spice de grâu, totul de aur.
      În partea inferioară, în câmp auriu, se află o îngrăditură de lemn şi piatră în jurul unui teren, iar în vârful scutului, se află un brâu undat albastru.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Portativul cu cheia sol face referire la dirijorul şi compozitorul Ionel Perlea, născut în Ograda în anul 1900.
      Buchetul de spice de grâu reprezintă activitatea de bază a locuitorilor, agricultura.
      Ramura de stejar simbolizează statornicia locuitorilor acestei comune, mărturie fiind cei doi stejari seculari din cartierul Dimieni.
      Îngrăditura, făcută din lemn şi piatră în jurul unui teren, face referire la denumirea comunei Ograda.
      Brâul undat reprezintă hidrografia localităţii - râul Ialomiţa, care străbate comuna de la vest la est.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 534 din 30 iulie 2013 publicată în M.Of. nr. 511 din 14 august 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea superioară se află 3 plante de porumb, dezrădăcinate, de aur.
      În vîrful scutului se află o bovină de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Plantele de porumb şi bovina reprezintă ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura şi creşterea animalelor, iar numărul plantelor indică numărul satelor componente.
      Brîul undat simbolizează hidrografia localităţii, respectiv rîul Prahova, care străbate zona.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 739 din 20 iulie 2011 publicată în M.Of. nr. 553 din 4 august 2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.
      În partea superioară, în partea dreaptă, în cîmp verde, se află un spic de aur.
      În partea superioară, în partea stîngă, în cîmp roşu, se află un braţ cuirasat, care ţine în mînă o sabie, totul de argint.
      În vîrful scutului, în cîmp albastru, se află 4 valuri şi un vas, totul de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicul de grîu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Vasul ceramic semnifică descoperirile arheologice din zonă.
      Braţul cuirasat cu sabie reprezintă luptele pe care soldaţii români şi turci le-au dus pe teritoriul satului Crunţi, sat atestat în anul 1593.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.