logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


     Identitate şi Demnitate
 • deschide aici
-----continuare-----
 • stema Ciulniţa
 • stema Cocora
 • stema Colelia
 • stema Coşereni
 • stema Cosîmbeşti
 • 16. Ciulniţa
 • 17. Cocora
 • 18. Colelia
 • 19. Coşereni
 • 20. Cosîmbeşti
 • stema Drăgoeşti
 • stema Dridu
 • stema Făcăeni
 • stema Gheorghe Doja
 • stema Gheorghe Lazăr
 • 21. Drăgoeşti
 • 22. Dridu
 • 23. Făcăeni
 • 25. Gheorghe Doja
 • 26. Gheorghe Lazăr
 • stema Giurgeni
 • stema Gîrbovi
 • stema Grindu
 • stema Griviţa
 • stema Gura Ialomiţei
 • 26. Giurgeni
 • 27. Gîrbovi
 • 28. Grindu
 • 29. Griviţa
 • 30. Gura Ialomiţei
 • stema Ion Roată
 • stema Jilavele
 • stema Maia
 • stema Manasia
 • stema Mărculeşti
 • 31. Ion Roată
 • 32. Jilavele
 • 33. Maia
 • 34. Manasia
 • 35. Mărculeşti
 • Mihail Kogălniceanu
 • stema Miloşeşti
 • stema Moldoveni
 • stema Movila
 • stema Moviliţa
 • 36. Mihail Kogălniceanu
 • 37. Miloşeşti
 • 38. Moldoveni
 • 39. Movila
 • 40. Moviliţa
 • stema Munteni-Buzău
 • stema Ograda
 • stema Perieţi
 • stema Platoneşti
 • stema Răduleşti
 • 41. Munteni-Buzău
 • 42. Ograda
 • 43. Perieţi
 • 44. Platoneşti
 • 45. Răduleşti
 • stema Reviga
 • stema Roşiori
 • stema Sălcioara
 • stema Sărăţeni
 • stema Săveni
 • 46. Reviga
 • 47. Roşiori
 • 48. Sălcioara
 • 49. Sărăţeni
 • 50. Săveni


-stema aprobată prin H.G. 559 din 9 iunie 2010 publicată în M.Of.
                                      nr. 460 din 6 iulie 2010

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea dreaptă, în cîmp albastru, se află o floarea-soarelui, de aur, şi un brîu undat, de argint.
      În partea stîngă, în cîmp argintiu, se află un ciulin verde cu floare purpurie.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Floarea-soarelui reprezintă principala ocupaţie a locuitorilor, agricultura.
      Brîul undat simbolizează rîul Ialomiţa.
      Ciulinul dă denumirea localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 739 din 20 iulie 2011 publicată în M.Of.
                                      nr. 553 din 4 august 2011

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află o floare de colilie de argint.
      În partea inferioară, în cîmp roşu, se află un căprior de aur, în care se găseşte o creangă de salcîm înflorit, flancat dreapta-stînga de cîte două spice de grîu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Floarea de colilie dă denumirea localităţii.
      Spicele de grîu semnifică ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar ramura de salcîm simbolizează bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 254 din 24 martie 2010 publicată în M.Of.
                                      nr. 227 din 12 aprilie 2010

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat, alcătuit din nuiele de argint.
      În partea superioară, în cîmp roşu, se află un corn al abundenţei, culcat spre stînga, din care ies legume şi trei spice. Acest simbol este de aur.
      În partea inferioară, în cîmp albastru, se află un vas de ceramică, de tip borcan, cu caneluri, vizibil trei patrimi, peste care broşează un cerc ajurat, în care sînt înscrise elemente decorative în formă de cruce ajurată, ce se unesc în centru într-un alt cerc. Această compoziţie este de aur.
      În vîrful scutului se află un brîu undat îngust, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Brîul undat, din nuiele de argint, face trimitere la denumirea localităţii, derivată de la coşere, adăposturi din împletitură de nuiele pentru vite.
      Cornul abundenţei semnifică bogăţia zonei şi ocupaţia de bază a locuitorilor, legumicultura.
      Compoziţia din partea inferioară aminteşte de elementele de bază ale culturii Dridu, nume generic dat descoperirilor arheologice din perioada de etnogeneză a românilor.
      Brîul undat din vîrful scutului reprezintă rîul Ialomiţa şi lacul Comana.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 739 din 20 iulie 2011 publicată în M.Of.
                                      nr. 553 din 4 august 2011

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află un soare de aur stilizat, cu interiorul asemănător florii-soarelui, flancat dreapta-stînga de cîte o cunună de spice de aur.
      În vîrful scutului, în cîmp verde, se află o biserică cu un turn de argint, văzută din faţă.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cununa de spice şi soarele reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, în special cultura florii-soarelui.
      Brîul undat semnifică rîul Ialomiţa, care străbate localitatea.
      Biserica simbolizează monumentul istoric construit în anul 1864, purtînd hramul "Sfântul Nicolae".
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1082 din 6 noiembrie 2012 publicată în
                               M.Of. nr. 769 din 15 noiembrie 2012

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, despicat şi tăiat de un brîu undat.
      În partea superioară, în dreapta, se află un mănunchi de spice de grîu de aur, iar în stînga se află o inflorescenţă de floarea-soarelui, de aur.
      În vîrful scutului se află o carte deschisă cu efigia unui personaj masculin, ce poartă plete pe umeri, barbă şi mustaţă, totul de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Mănunchiul de spice de grîu şi inflorescenţa de floarea-soarelui semnifică ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Cartea simbolizează mijlocul de pătrundere în tainele cunoaşterii, iar efigia personajului masculin reprezintă portretul cărturarului ardelean Gheorghe Lazăr, care dă denumirea localităţii.
      Brîul undat simbolizează lacul Iezer.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 65 din 19 ianuarie 2006 publicată în M.Of.
                                      nr. 87 din 31 ianuarie 2006

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, despicat şi retezat.
      În partea superioară, în cîmpul din stînga, pe fond roşu, se află aşezat un braţ drept armură, înarmat cu o secure, de aur.
      În partea inferioară, în cîmp de argint, se află în centru, pe o terasă neagră, trei spice de orez, verzi, flancate în partea de sus dreapta-stînga de cîte o potcoavă de culoare neagră.
      Fascia este însoţită, în partea superioară, de o vacă trecînd spre dreapta, iar în partea inferioară, un peşte înotînd, toate din argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Peştele şi brîul undat semnifică ocupaţia locuitorilor zonei, pescuitul, localitatea aflîndu-se pe malul fluviului Dunărea.
      Braţul înarmat face trimitere la locul de naştere al lui Mihai Viteazul, pe teritoriul actual al comunei aflîndu-se vestigiile vechiului Tîrg de Floci.
      Spicele de orez şi potcoavele simbolizează orezăriile şi hergheliile din zonă.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 559 din 9 iunie 2010 publicată în M.Of.
                                      nr. 460 din 6 iulie 2010

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În cartierul 1, în partea dreaptă, în cîmp argintiu, se află o papură verde.
      În cartierul 2, în partea stîngă, în cîmp verde, se află un cap de berbec, de argint, văzut din profil.
      În cartierul 3, în vîrful scutului, în cîmp albastru, se află un peşte şi un brîu undat, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Papura face parte din flora zonei.
      Capul de berbec si pestele simbolizează principalele activităţi ale locuitorilor, zootehnia şi piscicultura.
      Brîul undat reprezintă rîul Ialomiţa, care străbate localitatea.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 65 din 19 ianuarie 2006 publicată în M.Of.
                                      nr. 87 din 31 ianuarie 2006

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      Pe fond albastru se află o colină de argint, aşezată pe o terasă de argint, străbătută de două fascii înguste, de culoare neagră.
      În cartier liber, în partea dreaptă, se află o tablă de şah cu opt pătrate negre şi opt albe.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Movila face trimitere la numele localităţii.
      Fasciile înguste redau simbolic şinele de cale ferată, localitatea fiind un important nod feroviar.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 534 din 30 iulie 2013 publicată în M.Of.
                                      nr. 511 din 14 august 2013

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea superioară se află 3 plante de porumb, dezrădăcinate, de aur.
      În vîrful scutului se află o bovină de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Plantele de porumb şi bovina reprezintă ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura şi creşterea animalelor, iar numărul plantelor indică numărul satelor componente.
      Brîul undat simbolizează hidrografia localităţii, respectiv rîul Prahova, care străbate zona.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 739 din 20 iulie 2011 publicată în M.Of.
                                      nr. 553 din 4 august 2011

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.
      În partea superioară, în partea dreaptă, în cîmp verde, se află un spic de aur.
      În partea superioară, în partea stîngă, în cîmp roşu, se află un braţ cuirasat, care ţine în mînă o sabie, totul de argint.
      În vîrful scutului, în cîmp albastru, se află 4 valuri şi un vas, totul de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicul de grîu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Vasul ceramic semnifică descoperirile arheologice din zonă.
      Braţul cuirasat cu sabie reprezintă luptele pe care soldaţii români şi turci le-au dus pe teritoriul satului Crunţi, sat atestat în anul 1593.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.