logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision


       Descarca in format PDF Descarca in format PDF

       


     Identitate şi Demnitate
 • deschide aici
-----continuare-----
 • stema Scânteia
 • stema Sfântu Gheorghe
 • stema Sineşti
 • Stelnica
 • Sudiţi
 • 51. Scânteia
 • 52. Sfântu Gheorghe
 • 53. Sineşti
 • 54. Stelnica
 • 55. Sudiţi
 • Traian
 • Valea Ciorii
 • stema Valea Măcrişului
 • stema Vlădeni
 • 56. Traian
 • 57. Valea Ciorii
 • 58. Valea Măcrişului
 • 59. Vlădeni

-stema aprobată prin H.G. 673 din 19 august 2015 publicată în M.Of. nr. 666 din 2 septembrie 2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
      În interiorul scutului se află un plug de argint, iar în şef două pălării de floarea-soarelui de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Plugul reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Cele două pălării de floarea-soarelui indică numărul satelor componente care alcătuiesc comuna.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 434 din 20 iunie 2019 publicată în M.Of. nr. 608 din 27 iulie 2019
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, în care se află un personaj ecvestru, aureolat, călărind spre stânga, îmbrăcat ca un soldat roman, purtând o tunică ce cade peste șolduri, prinsă cu cingătoare, iar pe umeri poartă o pelerină strânsă la gât cu o broșă, ținând în mâini o lance cu care străpunge un balaur, totul de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Personajul ecvestru reprezintă scena învingerii balaurului de către cavalerul Sfântu Gheorghe, făcând trimitere la denumirea localității.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 739 din 20 iulie 2011 publicată în M.Of. nr. 553 din 4 august 2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie de argint şi mărginit de o bordură roşie, încărcată cu 6 albine de aur.
      În partea superioară, se află 6 spice de grîu de aur.
      În partea inferioară, se află un peşte de argint, văzut din profil.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cele 6 albine şi spicele de grîu semnifică ocupaţiile de bază ale locuitorilor, apicultura şi agricultura, iar numărul albinelor reprezintă satele componente ale comunei.
      Brîul undat reprezintă Valea Mostiştei, iar peştele face referire la numeroasele iazuri din zonă.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 104 din 18 februarie 2016 publicată în M.Of. nr. 187 din 14 martie 2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În superioară, în câmp roşu, se află două ramuri de măcriş.
      În partea inferioară, în câmp albastru, se află o dropie de argint, văzută din profil spre stânga, între două spice de grâu de aur, poziţionate dreapta-stânga.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Ramurile de măcriş, care acopereau în secolul trecut o vale din zonă, dau denumirea localităţii.
      Dropia reprezintă pasărea-simbol a Bărăganului.
      Spicele de grâu reprezintă bogăţia în grâne a localităţii, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 65 din 19 ianuarie 2006 publicată în M.Of. nr. 87 din 31 ianuarie 2006
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat.
      În partea superioară, în cîmpul din dreapta, pe fond albastru, se află un porumbel de argint.
      În partea superioară, în cîmpul din stînga, pe fond argintiu, se află un coş orb de prins peşte, de culoare neagră, pe valuri albastre, în care înoată un peşte de argint, trecînd spre stînga.
      În partea inferioară, în cîmp roşu, se află trei ştiuleţi de porumb, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Porumbelul face trimitere la biserica Buna Vestire.
      Peştele şi ştiuleţii de porumb simbolizează ocupaţiile de bază ale locuitorilor din zonă.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.