logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision


       Descarca in format PDF Descarca in format PDF

       


     Identitate şi Demnitate
 • deschide aici
-----continuare-----
 • Rona de Jos
 • Rona de Sus
 • Rozavlea
 • Ruscova
 • stema Săcălăşeni
 • 46. Rona de Jos
 • 47. Rona de Sus
 • 48. Rozavlea
 • 49. Ruscova
 • 50. Săcălăşeni
 • stema Săcel
 • Sălsig
 • Săpînţa
 • stema Sarasău
 • Satulung
 • 51. Săcel
 • 52. Sălsig
 • 53. Săpînţa
 • 54. Sarasău
 • 55. Satulung
 • stema Strâmtura
 • stema Suciu de Sus
 • Şieu
 • Şişeşti
 • stema Vadu Izei
 • 56. Strâmtura
 • 57. Suciu de Sus
 • 58. Şieu
 • 59. Şişeşti
 • 60. Vadu Izei
 • stema Valea Chioarului
 • stema Vima Mică
 • Vişeu de Jos
 • 61. Valea Chioarului
 • 62. Vima Mică
 • 63. Vişeu de Jos

-stema aprobată prin H.G. 509 din 5 iulie 2018 publicată în M.Of. nr. 620 din 18 iulie 2018
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat, având partea inferioară despicată.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află o biserică de aur, văzută din lateral, cu intrarea pe latura de sud a pronaosului, uşa având ancadrament cu grinda superioară incizată în formă de acoladă. La nivelul naosului sunt figurate două ferestre, iar la nivelul altarului pentagonal decroşat este desenată încă o fereastră. În partea superioară a pereţilor sunt marcate capetele de bârne tăiate în formă de trepte. Acoperişul are poala învelitorii uşor răsfrântă; turnul clopotniţă cu foişor are desenate două arcade; la partea superioară a coifului se găseşte o cruce masivă având deasupra figurate luna şi soarele.
      În partea superioară, în dreapta, pe fond albastru, se află un şoim de argint orientat spre dreapta, ţinând în gheară o ramură de stejar cu frunze şi trei ghinde de aur.
      În partea inferioară, în stânga, se află un câmp verde tăiat de un brâu undat de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Biserica reprezintă biserica de lemn din Săcălăşeni, monument istoric datând din secolul XVII, simbolizând zestrea spirituală şi credinţa locuitorilor comunei.
      Şoimul semnifică curajul şi vitejia oamenilor locului în lupta pentru libertate de-a lungul vremii.
      Ramura de stejar face trimitere la pomul vieţii, la tradiţiile şi meşteşugurile zonei.
      Cele trei ghinde de aur indică numărul de sate componente ale comunei.
      Brâul undat reprezintă râul Lăpuş.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 645 din 11 mai 2022 publicată în M.Of. nr. 492 din 18 mai 2022
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut francez medieval triunghiular cu flancurile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În partea dreaptă sus, în câmp roşu, se află un vas de ceramică, de tip borcan, cu toartă poziționată spre stânga, totul de aur. În zona centrală vasul prezintă patru registre de ornamentație, 1 și 4 cu linii sinusoidale, 2 și 3 cu linii în zigzag.
      În partea stângă sus, în câmp de argint, se află o sondă de extracție neagră.
      În partea inferioară, în câmp de aur, se află un brad smuls verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Vasul reprezintă ceramica dacică de Săcel.
      Sonda face referire la activitatea economică a localității, extracția țițeiului.
      Bradul face trimitere la exploatarea lemnului și la bogăția silvică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 542 din 27 iulie 2016 publicată în M.Of. nr. 610 din 10 august 2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, încărcat cu un Chevron răsturnat de argint, peste care broşează în vârful scutului un brâu undat albastru.
      În centrul scutului se află un cap de cerb de argint.
      La dreapta şi la stânga chevronului se află câte un spic de grâu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Capul de cerb simbolizează fauna zonei.
      Spicele de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Brâul undat reprezintă râul Tisa.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 1208 din 10 noiembrie 2021 publicată în M.Of. nr. 1109 din 22 noiembrie 2021
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite, încărcat cu un chevron (căprior) de argint.
      În centrul chevronului se află un car tras de doi boi văzuți din semiprofil, spre stânga, de aur, iar atât în partea dreaptă, cât și în partea stângă a chevronului se află câte un bucium de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Carul cu boi face referire la ocupația de bază a locuitorilor, creșterea animalelor.
      Buciumul de aur arată că localitatea se mândrește cu ultimii buciumași din Maramureș.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 345 din 13 mai 2015 publicată în M.Of. nr. 409 din 10 iunie 2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu un câmp roşu, încărcat cu şapă albastră.
      În şapă se află efigia de argint a unui bărbat cu barbă şi mustaţă, redat din faţă, cu capul întors ½ spre stânga; personajul poartă o cămaşă fără guler şi o haină cu revere; pe cap are o pălărie cu bor mare, ornată în stânga cu două pene.
      În dreapta se află un mănunchi de aur format dintr-un ştiulete de porumb şi două spice de grâu.
      În stânga se află un stejar de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Efigia reprezintă imaginea locotenentului Atanasie Moţ Dâmbul, luptător pentru drepturile românilor din satele Maramureşului, al cărui monument se află în localitate.
      Ştiuletele de porumb şi spicele de grâu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
      Stejarul reprezintă bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 195 din 23 martie 2016 publicată în M.Of. nr. 255 din 6 iulie 2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află un cap de lup de argint.
      În partea inferioară, în câmp albastru, se află un colac de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Capul de lup aminteşte de vechea denumire a localităţii.
      Brâul undat reprezintă râul Iza, care dă denumirea actuală a localităţii.
      Funia de colac reprezintă funia vieţii, iar crucea din interior simbolizează cele patru puncte cardinale.
      Toate aceste elemente la un loc reprezintă pasca dusă la sfinţit la biserică, ţepoiul sau stolnicul care se punea în faţa mirilor la nuntă şi erau folosite pe lingurar, pecetar şi lada de zestre.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 554 din 31 iulie 2019 publicată în M.Of. nr. 674 din 13 august 2019
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În partiția din dreapta sus, pe fond roșu, se află un căprior de aur din profil spre stânga.
      În partiția din stânga sus, pe fond albastru, se află o biserică de argint cu pridvor mărginit de o balustradă și o ușă ajurată negru, cu acoperiș sprijinit pe patru stâlpi și turlă, având acoperiș triunghiular, în vârful căruia este așezată o cruce latină.
      În vârful scutului, pe fond de argint, se află o crenguță naturală cu trei frunze și patru prune albastre.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Căpriorul simbolizează bogăția cinegetică a zonei.
      Biserica face trimitere la Biserica de lemn din Valea Chioarului, ce a fost ridicată în anul 1846, monument istoric.
      Crenguța cu prune sugerează una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor, pomicultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 771 din 14 iulie 2021 publicată în M.Of. nr. 746 din 30 iulie 2021
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
      În partea dreaptă, pe fond de argint, se află trei brâuri undate albastre.
      În partea stângă, pe fond roșu, se află o biserică de argint, redată frontal, cu nava dreptunghiulară și intrarea ajurată negru. Acoperișul bisericii este în două ape, din care iese o turlă cu foișor deschis și acoperiș triunghiular. Atât biserica, cât și turla au pe acoperiș câte o cruce în vârf.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Brâurile undate fac referire la râul Lăpuș ce traversează teritoriul comunei în partea de nord pe direcția est-vest, fiind flancat de maluri abrupte ce au format renumitele chei ale Lăpușului.
      Biserica de argint face trimitere la Biserica de lemn din Vima Mică ce datează din secolul al XVII-lea, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, monument istoric.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.