logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision

                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici


Municipii:
Piatra Neamţ
1. Piatra Neamţ
-reşedinţa judeţului

Roman
2. Roman


poziţia judeţului pe harta ţării


                   suprafaţa: 5.896 km2

1 2

  Oraşe:
Bicaz
Roznov
Tîrgu Neamţ
1. Bicaz
2. Roznov
3. Tîrgu Neamţ

Comune:
Agapia
Alexandru cel Bun
Bahna
Bălţăteşti
Bîra
1. Agapia
2. Alexandru cel Bun
3. Bahna
4. Bălţăteşti
5. Bîra
Bîrgăuani
Bicaz-Chei
Bicazu Ardelean
Bodeşti
Boghicea
6. Bîrgăuani
7. Bicaz-Chei
8. Bicazu Ardelean
9. Bodeşti
10. Boghicea
Borca
Borleşti
Boteşti
Bozieni
Brusturi
11. Borca
12. Borleşti
13. Boteşti
14. Bozieni
15. Brusturi
Cîndeşti
Ceahlău
Cordun
Costişa
Crăcăoani
16. Cîndeşti
17. Ceahlău
18. Cordun
19. Costişa
20. Crăcăoani

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start

-stema aprobată prin H.G. 1432 din 28/11/2007 publicată în M.Of. nr.
                                      849 din 11/12/2007
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile tăiate rotunjit.
      În partea superioară, pe cîmp roşu, se află un turn de argint zidit, cu acoperiş ascuţit surmontat de o cruce.
      În vîrful scutului, pe fond auriu, pe un teren stîncos, de argint, se află o capră neagră, orientată spre dreapta.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu şapte turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Culoarea roşie a primului cîmp este o preluare directă a culorii folosite în heraldica românească modernă pentru zona Moldovei.
      Turnul de argint surmontat de o cruce reprezintă turnul bisericii Sf. Ioan Botezătorul, ctitorită de Ştefan cel Mare, element distinctiv al oraşului Piatra-Neamţ.
      Stînca semnifică numele localităţii - Piatra, iar capra neagră este un element prezent în sigiliul vechi al localităţii.
      Coroana murală cu şapte turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu-reşedinţă de judeţ.


-stema aprobată prin H.G. nr. 494 din 19 mai 2010 publicată în M.Of.
                                      nr. 395 din 15 iunie 2010
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În cîmp roşu se află un cap de mistreţ cu colţi de argint, redat în profil, spre dreapta.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Capul de mistreţ este cea mai veche reprezentare heraldică a localităţii, semn al continuităţii şi al statorniciei acestei comunităţi umane.
      Coroana murală cu cinci turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.


-stema aprobată prin H.G. nr. 792 din 27/09/1999 publicată în M.Of.
                                      nr. 490 din 12/10/1999
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, pe care se profilează un zid crenelat de argint, dotat în centru cu un scut de dimensiuni mai mici, roşu, încărcat cu un butuc de viţă avînd patru ciorchini de struguri şi două frunze, totul de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

      -zidul simbolizează Cetatea Neamţ şi relevă continuitatea de locuire;
      -butucul de viţă de vie, preluat de vechiul sigiliu al oraşului, aminteşte bogăţiile naturale, bogăţiile solului şi ale subsolului, comuniunea cu natura;
      -coroana murală defineşte localitatea ca centru urban, evocă comuniunea locuitorilor.