logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici
-----continuare-----
stema Crucişor
stema Culciu
Doba
Dorolţ
stema Foieni
21. Crucişor
22. Culciu
23. Doba
24. Dorolţ
25. Foieni
Gherţa Mică
stema Halmeu
Hodod
Homoroade
Lazuri
26. Gherţa Mică
27. Halmeu
28. Hodod
29. Homoroade
30. Lazuri
Medieşu Aurit
stema Micula
Moftin
stema Odoreu
stema Oraşu Nou
31. Medieşu Aurit
32. Micula
33. Moftin
34. Odoreu
35. Oraşu Nou
stema Păuleşti
stema Petreşti
Pir
Pişcolt
Pomi
36. Păuleşti
37. Petreşti
38. Pir
39. Pişcolt
40. Pomi
Porumbeşti
Racşa
Sanislău
Santău
Săcăşeni
41. Porumbeşti
42. Racşa
43. Sanislău
44. Santău
45. Săcăşeni
Săuca
stema Socond
stema Supur
stema Târna Mare
Terebeşti
46. Săuca
47. Socond
48. Supur
49. Târna Mare
50. Terebeşti
stema Tiream
Târşolţ
Turţ
Turulung
stema Urziceni
51. Tiream
52. Târşolţ
53. Turţ
54. Turulung
55. Urziceni

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start
-stema aprobată prin H.G. 607 din 27 mai 2021 publicată în M.Of. nr. 592 din 14 iunie 2021
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat și despicat. În inima scutului se află un scut mai mic cu marginile rotunjite.
      În partea superioară, în dreapta, pe fond roșu, se află două prune cu codițe și o frunză, totul de aur.
      În partea superioară, în stânga, pe fond albastru, se află un cap de bovină de aur văzută din profil spre dreapta.
      În vârful scutului, în dreapta, pe fond albastru, se află trei spice de grâu din aur.
      În vârful scutului, în stânga, pe fond roșu, se află un pahar de aur.
      În scutul mai mic, pe fond de argint, se află un copac verde cu tulpină și rădăcină negre.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Prunele reprezintă pomicultura din zonă.
      Capul de bovină face referire la ocupația de bază a locuitorilor, creșterea animalelor.
      Spicele de grâu, de aur, semnifică ocupația locuitorilor, agricultura, iar numărul lor face referire la satele aparținătoare comunei.
      Copacul face referire la bogăția silvică a localității și la ocupația locuitorilor (prelucrarea lemnului).
      Paharul de aur face trimitere la fabrica de sticlă din localitate.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 544 din 27 iulie 2016 publicată în M.Of. nr. 610 din 10 august 2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă.
      În partea superioară, în câmp verde, se află un cerb de aur, sărind spre stânga.
      În partea dreaptă, în câmp negru, se află un fier de plug de argint, văzut din profil, cu brăzdarul îndreptat spre stânga.
      În partea stângă, în câmp roşu, se află un snop de spice de grâu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cerbul face referire la vechiul sigiliu al satului Corod din anul 1784.
      Plugul aminteşte de ocupaţia principală a locuitorilor, agricultura, regăsinduse pe vechile sigilii ale satelor componente ale comunei.
      Snopul reprezintă bogăţia comunei în culturile de cereale.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 547 din 27 iulie 2016 publicată în M.Of. nr. 610 din 10 august 2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.
      În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un snop de grâu de aur.
      În partea superioară, în stânga, în câmp verde, se află un ciorchine de strugure de aur.
      În partea inferioară, în câmp de argint, se află un stejar dezrădăcinat verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Snopul de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Ciorchinele de strugure simbolizează bogăţia viticolă a zonei.
      Stejarul atestă vechimea aşezării, teritoriul comunei fiind locuit încă din epoca bronzului.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 305 din 3 mai 2018 publicată în M.Of. nr. 411 din 15 mai 2018
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în şef.
      În şef, în câmp de argint, se află 4 căpşuni naturale.
      În partea inferioară, în câmp albastru, se află un ciorchine de strugure cu frunze de aur, iar în vârful scutului se află un brâu undat de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Brâul undat reprezintă hidrografia localităţii - râul Tur (rezervaţie naturală).
      Căpşunele şi ciorchinele de strugure simbolizează activitatea specifică zonei, cultivarea căpşunilor şi a viţei-de-vie.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 1443 din 29 noiembrie 2022 publicată în M.Of. nr. 1199 din 13 decembrie 2022
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat, tăiat în partea inferioară de un brâu undat de argint.
      În partea dreaptă, în câmp roșu, se află un cerb sărind spre stânga cu o ramură de stejar în bot, având burta străpunsă de spada unui braț în armură, toate de argint.
      În partea stângă, în câmp verde, se află un stejar de aur.
      În vârful scutului, în câmp albastru, se află două spice de grâu încrucișate, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cerbul sărind spre stânga cu o ramură de stejar în bot, având burta străpunsă de spada unui braț în armură, reprezintă vechiul sigiliu al localității.
      Stejarul face aluzie la bogăția în păduri de foioase a comunei.
      Brâul undat face referire la râul Tur care străbate teritoriul comunei.
      Spicele de grâu evocă ocupația de bază a locuitorilor — agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 793 din 4 octombrie 2018 publicată în M.Of. nr. 860 din 10 octombrie 2018
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în săritoare.
      În partea superioară, în câmp albastru, se află cinci spice de grâu de aur, în mănunchi.
      În dreapta, în câmp roşu, se află o floare de nufăr de argint, cu o frunză verde naturală.
      În stânga, în câmp roşu, se află o liră de aur.
      Vârful scutului, în câmp albastru, este încărcat cu un zid de cetate având un turn crenelat de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicele de grâu reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
      Floarea de nufăr aminteşte de balta cu nuferi de pe teritoriul localităţii.
      Lira face aluzie la tradiţia culturală a zonei şi la Cenaclul Preludii, înfiinţat în anul 1978.
      Zidul de cetate face referire la denumirea localităţii (odor, cetate).
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 1087 din 11 decembrie 2020 publicată în M.Of. nr. 1281 din 23 decembrie 2020
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, pe fond roșu, se află un braț ținând în pumn un butuc de viță-de-vie, dezrădăcinată, cu patru ciorchini și patru frunze, totul de aur.
      În partea inferioară, pe fond de argint, se află un stejar verde, dezrădăcinat.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Brațul ce ține în pumn un butuc de viță-de-vie reprezintă sigiliul vechi al localității și bogăția viticolă a zonei.
      Stejarul este simbolul perenității și bogăției silvice a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 247 din 18 aprilie 2019 publicată în M.Of. nr. 369 din 13 mai 2019
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bară.
      În dreapta sus, în câmp roșu se află un călăreț cu plete și având capul descoperit, ce poartă un pieptar de zale, îmbrăcat peste o cămașă lungă până la coapse, și are pe umeri o mantie scurtă, care flutură în vânt. Vestimentația este completată de pantaloni strânși pe picior și de cizme înalte până la genunchi. Călărețul ține în mâna stângă o sabie ridicată, iar în dreapta frâul unui cal cabrat spre stânga, totul de aur.
      În stânga jos, în câmp albastru se află șase spice de grâu, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Călărețul face aluzie la voievodul Menumorut, a cărui stăpânire se întindea în zonă.
      Vestimentația și postura sugerează vitejia și lupta pentru libertate.
      Cele șase spice de grâu indică numărul satelor componente ale comunei și reprezintă bogăția locurilor și hărnicia locui-torilor.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 1207 din 10 noiembrie 2021 publicată în M.Of. nr. 1109 din 22 noiembrie 2021
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În cartierul 1, în câmp roșu, se află un uliu păsărar ce ține în gheara stângă o inimă, flancat la dreapta de o semilună și la stânga de un soare, totul de aur.
      În cartierul 2, în câmp verde, se află două spice de grâu de aur.
      În vârful scutului, în câmp albastru, se află o șură de argint cu acoperiș de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Uliul păsărar reprezintă cel mai vechi element din istoria zonei, anume sigiliul-blazon al familiei contelui Károlyi.
      Aștrii provin din tradiția heraldică a zonei.
      Spicele de grâu semnifică ocupația locuitorilor, agricultura, iar numărul lor reprezintă satele ce alcătuiesc comuna.
      Șura reprezintă șura șvăbească cu acoperiș de trestie, cu poartă mare și cu ușă, care arată existența șvabilor în localitate.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 447 din 10 iunie 2015 publicată în M.Of. nr. 528 din 16 iulie 2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află două ramuri de stejar de aur, aşezate în săritoare.
      În partea inferioară, în câmp albastru, se află cinci ciorchini de struguri de aur, dispuşi 3: 2.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Ramurile de stejar reprezintă codrul de pe coline şi dealuri, la poalele căruia este aşezată localitatea.
      Ciorchinii de struguri simbolizează una din ocupaţiile importante ale locuitorilor, viticultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 305 din 3 mai 2018 publicată în M.Of. nr. 411 din 15 mai 2018
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În prima partiţie, în câmp roşu, se află o elice formată din şapte spice de grâu, de aur.
      În a doua partiţie, în câmp verde, se află un arac de aur, pe care este încolăcită o viţă-de-vie asemenea, formată din şapte frunze şi trei ciorchini de strugure.
      În partiţia a treia, în vârful scutului, pe fond albastru, este reprezentat pe orizontală un brâu undat de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicele de grâu simbolizează activităţile specifice zonei, respectiv agricultura, morăritul, panificaţia etc., iar numărul spicelor de grâu face trimitere la cele şapte localităţi componente ale comunei.
      Viţa-de-vie încolăcită pe arac reprezintă bogăţia viticolă a zonei.
      Brâul undat simbolizează râul Crasna, care străbate teritoriul comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 339 din 4 mai 2016 publicată în M.Of. nr. 373 din 16 mai 2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu o şapă de argint.
      În şapă se află un fag dezrădăcinat verde.
      Vârful scutului este tăiat de o linie undată sub care se află un câmp albastru presărat cu bule de argint.
      În partea dreaptă se află un clop negru cu bor mic, ornat cu motive populare din zonă, având o pană de păun în dreapta.
      În partea stângă se află un coş de nuiele cu fructe, totul de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Clopul simbolizează viaţa culturală şi artistică a localităţii.
      Coşul cu fructe reprezintă bogăţia pomicolă şi viticolă a zonei.
      Fagul reprezintă bogăţia silvică a zonei.
      Vârful undat face referire la renumitul centru balnear Băile Târna.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 629 din 3 iunie 2021 publicată în M.Of. nr. 592 din 14 iunie 2021
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, partiționat în mantie.
      În În partea dreaptă, pe fond verde, se află trei spice de grâu de aur.
      În centru, pe fond azur, se află o pasăre în postură de vigilență ținând în gheara dreaptă o inimă din care se înfruptă, stând pe trei dealuri, totul de aur.
      În partea stângă, pe fond roșu, se află o floare de frăsinel de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicele de grâu semnifică activitatea specifică zonei, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
      Frăsinelul (Dictamnus) face trimitere la flora Sitului Natura 2000, arie naturală protejată de interes comunitar în zonă.
      Pasărea în postură de vigilență ținând în gheara dreaptă o inimă din care se înfruptă, stând pe trei dealuri, face trimitere la stema familiei Karoly căreia i-a aparținut comuna.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 339 din 4 mai 2016 publicată în M.Of. nr. 373 din 16 mai 2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit în pal.
      În dreapta, în câmp auriu, se află un copac verde dezrădăcinat.
      În partiţia din mijloc, în câmp roşu, se află un ciorchine de strugure de aur, cu vrej şi frunze de argint.
      În stânga, în câmp verde, se află un spic de grâu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Copacul sugerează zona mlăştinoasă a localităţii, acoperită cu păduri.
      Ciorchinele simbolizează bogăţia viticolă a zonei.
      Spicul de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.