logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision


       Descarca in format PDF Descarca in format PDF

       


                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici
-----continuare-----
Valea Vinului
stema Vama
Vetiş
Viile Satu Mare
56. Valea Vinului
57. Vama
58. Vetiş
59. Viile Satu Mare

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start
-stema aprobată prin H.G. 305 din 3 mai 2018 publicată în M.Of. nr. 411 din 15 mai 2018
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite; în câmp de aur, pe o terasă neagră, se află un pom cu trunchiul negru şi coroana verde, flancat de doi butuci de viţă-de-vie verzi, urcând pe câte un arac negru. Viţa-de-vie are câte patru ciorchini de strugure albaştri şi trei frunze verzi.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Figura centrală, copacul, ţine de tradiţia heraldică a comunei, pentru că apare prima dată în sigiliul din anul 1636. Compoziţia de faţă a fost folosită pe sigilii din anul 1652, localitatea având o veche tradiţie heraldică. Semnificaţia mobilelor pre-zente a fost deopotrivă spirituală şi aluzivă.
      Semnificaţia spirituală: copacul este un simbol universal, este acel axis mundi, ce face trimitere la ideea de continuitate şi de prosperitate, în timp ce viţa-de-vie este simbolul vieţii şi al nemuririi. Aceste mobile au fost alese pentru a marca statornicia locuitorilor comunei, care au rezistat în timp în faţa vicisitudinilor (războaie, incendii, molime) şi sunt imaginea sugestivă a unităţii de diversitate a confesiunilor religioase şi etnice din comuna Vama (ortodocşi, catolici, reformaţi, evrei, protestanţi).
      Semnificaţia aluzivă: copacul reprezintă bogăţia silvică a zonei, iar viţa-de-vie este imaginea uneia dintre ocupaţiile locuitorilor zonei, viticultura. Ambele simboluri se regăsesc pe cusăturile şi ţesăturile tradiţionale ale portului local din comună, pe feţele de masă, peretare sau broderii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.