logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici
Municipii:
stema Suceava

1. Suceava
    -reşedinţa judeţului

stema Câmpulung Moldovenesc

2. Câmpulung
            Moldovenesc


poziţia judeţului pe harta ţării


                     suprafaţa: 8.555 km2

1 2

  stema Fălticeni

3. Fălticeni

stema Rădăuţi

4. Rădăuţi

stema Vatra Dornei

5. Vatra Dornei


Oraşe:
stema Broşteni

1. Broşteni

stema Cajvana

2. Cajvana

stema Dolhasca

3. Dolhasca

stema Frasin

4. Frasin

stema Gura Humorului

5. Gura Humorului

stema Liteni

6. Liteni

stema Milisăuţi

7. Milisăuţi

stema Salcea

8. Salcea

stema Siret

9. Siret

stema Solca

10. Solca

stema Vicovu de Sus

11. Vicovu de Sus


Comune:
stema Adâncata

1. Adâncata

stema Arbore

2. Arbore

stema Baia

3. Baia

stema Bălăceana

4. Bălăceana

stema Bălcăuţi

5. Bălcăuţi

-stema aprobată prin H.G. 685 din 30 septembrie 1998 publicată în M.Of. nr. 390 din 15 octombrie 1998
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu o cetate crenelată, de argint, dotată cu ferestre, aşezată pe o cîmpie verde.
      În faţa cetăţii, Sfântul Gheorghe ecvestru (cal alb), nimbat de aur, purtînd mantie, brîu şi cizme roşii, străpunge cu o lance de aur balaurul negru.
      În şef se află capul de bour avînd o stea cu cinci raze între coarne, flancat în dreapta de o stea cu opt raze, iar în stînga, de o semilună, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu şapte turnuri crenelate.

Semnificaţii

      -simbolizează vechea cetate de scaun a Sucevei, al cărei patron era Sfântul Gheorghe;
      -coroana murală cu 7 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul reşedinţă de judeţ.

-stema aprobată prin H.G. 987 din 25 iunie 2004 publicată în M.Of. nr. 640 din 15 iulie 2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, cu un brad dezrădăcinat de aur.
      În partea superioară se află capul scutului, dinţat, de argint, încărcat cu trei securi roşii.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Elementul principal al stemei îl constituie bradul, preluat din vechea stemă a localităţii.
      Capul dinţat al scutului simbolizează vechea frontieră pe care cîmpulungenii au apărat-o de-a lungul timpului.
      Cele trei securi simbolizează îndeletnicirea locuitorilor aşezării - paza hotarului.
      Coroana murală cu 5 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

-stema aprobată prin H.G. 685 din 30 septembrie 1998 publicată în M.Of. nr. 390 din 15 octombrie 1998
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite, încărcat cu trei movile de aur, cele de pe flancuri avînd în vîrful lor cîte un brad negru; în şef, în dreapta, un soare de aur, figurat, iar în stînga, o semilună de argint, de acelaşi fel.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii

      -se evocă relieful şi flora specifice aşezării;
      -coroana murală cu 5 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

-stema aprobată prin H.G. 790 din 27 septembrie 1999 publicată în M.Of. nr. 490 din 12 octombrie 1999
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond de contrahermină (împestriţări de argint pe cîmp negru) încărcat cu capul de bour, avînd între coarne o stea cu cinci raze, flancat în dreapta de o roză şi în stînga de o semilună conturnată, toate de aur.
      Capul de bour este însoţit de cinci coroane voievodale, dispuse trei în şef şi două pe flancuri, de asemenea, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii

      -cîmpul aminteşte de perioada în care aşezarea a depins de Austria;
      -capul de bour şi coroanele deschise evocă faptul că aici se află mormîntul primilor domni ai Moldovei;
      -coroana murală cu 5 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

-stema aprobată prin H.G. 686 din 30 septembrie 1998 publicată în M.Of. nr. 390 din 15 octombrie 1998
                     * la momentul adoptării localitatea era oraş

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, cu două veveriţe afrontate, de aur, sprijinindu-se pe labele inferioare, ţinînd în labele superioare un izvor de ape minerale, roşu, cu ghizdurile şi jetul de apă de argint.
      Cîmpia verde este încărcată cu un con de brad, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii

      -evocă bogăţiile naturale (apele minerale);
      -evocă specificul faunei şi al florei;
      -coroana murală cu 5 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

-stema aprobată prin H.G. 1290 din 4 noiembrie 2003 publicată în M.Of. nr. 862 din 4 decembrie 2003
                     * la momentul adoptării localitatea era comună

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular de argint cu marginile rotunjite, avînd două ciocane încrucişate roşii, flancate în partea superioară de doi brazi dezrădăcinaţi, iar în partea inferioară de două broaşte, toate verzi.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a oraşului.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 1290 din 4 noiembrie 2003 publicată în M.Of. nr. 862 din 4 decembrie 2003
                     * la momentul adoptării localitatea era comună

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular de aur cu marginile rotunjite, încărcat cu un stejar verde, pe o terasă roşie cu trei ghinde de aur (dispuse doi la unu), cu vîrful în jos.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a oraşului.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 1290 din 4 noiembrie 2003 publicată în M.Of. nr. 862 din 4 decembrie 2003
                     * la momentul adoptării localitatea era comună

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, pe fond de contrahermină, un cap de bour cu gîtul conturnat, însoţit de o stea cu opt raze între coarne, un disc solar şi un crainou, în stînga, - toate de aur.
      În partea inferioară, pe fond roşu, un arbore dezrădăcinat, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a oraşului.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 1290 din 4 noiembrie 2003 publicată în M.Of. nr. 862 din 4 decembrie 2003
                     * la momentul adoptării localitatea era comună

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular de aur cu marginile rotunjite, încărcat cu un scut în formă de inimă, roşie, peste care barează o ancoră albastră şi o cruce latină, în bandă, neagră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a oraşului.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 686 din 30 septembrie 1998 publicată în M.Of. nr. 390 din 15 octombrie 1998
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, avînd un cerb de aur, alergînd spre dreapta, sprijinindu-se cu picioarele din spate pe o cîmpie verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Este vechea stemă; evocă fauna specifică.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 1290 din 4 noiembrie 2003 publicată în M.Of. nr. 862 din 4 decembrie 2003
                     * la momentul adoptării localitatea era comună

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu o fîntînă cu cumpănă, de aur, şi ghizdelele de argint, iar în stînga un plop, de aur. La baza scutului, cîmpia verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a oraşului.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 1290 din 4 noiembrie 2003 publicată în M.Of. nr. 862 din 4 decembrie 2003
                     * la momentul adoptării localitatea era comună

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      Pe fond albastru trei spice, cu frunze, cel din mijloc mai înalt. Treimea inferioară, roşie, cu o cruce treflată, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a oraşului.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 1290 din 4 noiembrie 2003 publicată în M.Of. nr. 862 din 4 decembrie 2003
                     * la momentul adoptării localitatea era comună

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, avînd o ramură de salcie cu nouă frunze, în bară, de aur.
      Chef-ul scutului, roşu, cu două cruci treflate, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a oraşului.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 686 din 30 septembrie 1998 publicată în M.Of. nr. 390 din 15 octombrie 1998
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, cu chipul Sfântului Ioan Botezătorul îmbrăcat în blană, totul de argint, nimbat cu aur, ţinînd în mîna dreaptă o cruce din acelaşi metal şi ieşind dintr-un zid crenelat de argint.
      Chef-ul scutului, micşorat, dinţat, negru, este încărcat cu trei lacrimi de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Sfântul Ioan Botezătorul este protectorul oraşului Siret; şeful aminteşte de pierderile teritoriale ale Moldovei istorice.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 686 din 30 septembrie 1998 publicată în M.Of. nr. 390 din 15 octombrie 1998
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat, avînd cromatica albastru şi roşu, încărcat în centru cu o construcţie cu poartă şi turn, cu acoperiş conic, de aur.
      Construcţia este însoţită de trei brazi dezrădăcinaţi, de argint, doi plasaţi în cîmpul superior, iar unul, în vîrful scutului.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Construcţia aminteşte de un monument istoric vechi (ctitoria lui Ştefan Tomşa din anul 1622).
      Copacii fac aluzie la bogăţia silvică.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 1290 din 4 noiembrie 2003 publicată în M.Of. nr. 862 din 4 decembrie 2003
                     * la momentul adoptării localitatea era comună

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, avînd un stejar dezrădăcinat cu cinci frunze şi şase ghinde, flancat de patru albine (dispuse doi la doi), una sub alta, toate de aur.
      Chef-ul scutului, micşorat, dinţat, negru, cu trei lacrimi de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a oraşului.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 1290 din 4 noiembrie 2003 publicată în M.Of. nr. 862 din 4 decembrie 2003
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În câmp superior, pe fond albastru, trei frunze de stejar alăturate, de aur.
      În câmp inferior, pe fond roşu, un căprior alergînd spre dreapta, cu capul văzut din faţă, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 1290 din 4 noiembrie 2003 publicată în M.Of. nr. 862 din 4 decembrie 2003
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
      Scutul este încărcat cu un semn în formă de cruce înscrisă în cerc şi prelungită în partea de sus în formă de vîrf de săgeată, însoţită de o stea cu şase raze, în stînga, şi un crai-nou, în dreapta, - toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 1290 din 4 noiembrie 2003 publicată în M.Of. nr. 862 din 4 decembrie 2003
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite.
      Scutul este încărcat cu un cerb alergînd spre stînga, cu capul văzut din faţă şi avînd între coarne un crucifix, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 394 din 1 aprilie 2009 publicată în M.Of. nr. 235 din 9 aprilie 2009
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat, despicat.
      În partea stîngă, în cîmp argintiu, se află o lumînare aprinsă, de culoare roşie, cu nimb în jurul flăcării.
      În partea dreaptă, în cîmp roşu, se află o lumînare aprinsă, de culoare argintie, cu nimb în jurul flăcării.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Stema redă întocmai emblema sigilară a localităţii din anii 1798 şi 1877.
      Argintul provine din cuvîntul slav "băl"="alb strălucitor", care dă denumirea localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 1290 din 4 noiembrie 2003 publicată în M.Of. nr. 862 din 4 decembrie 2003
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite.
      Scutul este încărcat cu un scut în formă de inimă, de argint, străpuns de o săgeată cu vîrful spre stînga, neagră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.