logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici
-----continuare-----
Berchişeşti

6. Berchişeşti

Bilca

7. Bilca

Bogdăneşti

8. Bogdăneşti

Boroaia

9. Boroaia

Bosanci

10. Bosanci

Botoşana

11. Botoşana

Breaza

12. Breaza

Brodina

13. Brodina

Buneşti

14. Buneşti

Burla

15. Burla

Cacica

16. Cacica

17. Calafindeşti

17. Calafindeşti

Capu Cîmpului

18. Capu Cîmpului

Cîrlibaba

19. Cîrlibaba

Ciocăneşti

20. Ciocăneşti

Ciprian Porumbescu

21. Ciprian
            Porumbescu

Comăneşti

22. Comăneşti

Cornu Luncii

23. Cornu Luncii

Coşna

24. Coşna

Crucea

25. Crucea


Dărmăneşti

26. Dărmăneşti

Dolheşti

27. Dolheşti

Dorna-Arini

28. Dorna-Arini

Dorna Candrenilor

29. Dorna Candrenilor

Dorneşti

30. Dorneşti

Drăgoieşti

31. Drăgoieşti

Drăguşeni

32. Drăguşeni

Dumbrăveni

33. Dumbrăveni

Fîntîna Mare

34. Fîntîna Mare

Fîntînele

35. Fîntînele

Forăşti

36. Forăşti

Frătăuţii Noi

37. Frătăuţii Noi

Frătăuţii Vechi

38. Frătăuţii Vechi

Frumosu

39. Frumosu

Fundu Moldovei

40. Fundu Moldovei


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond albastru.
      Scutul este încărcat cu doi peşti diametral opuşi, de argint, peştele din plan superior avînd capul orientat spre dreapta, iar cel din plan inferior avînd capul orientat spre stînga.
      Chef-ul scutului este micşorat, dinţat, negru, cu trei lacrimi de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond roşu.
      Scutul este încărcat cu un brîu undat, de argint; în partea superioară, trei ghinde cu cîte două frunze de aur (dispuse doi la unu).
      În partea inferioară, un căprior alergînd spre dreapta, cu capul văzut din faţă, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, pe fond albastru, un cerb alergînd spre dreapta, de aur.
      În partea inferioară, pe argint, trei movile negre, avînd în vîrf cîte un brad verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond roşu.
      Scutul este încărcat cu un arbore dezrădăcinat verde, înconjurat de două spice de grîu, încrucişate în partea inferioară, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, fondul din zid, de argint, cu o bandă albastră, încărcată cu o cruce roşie, flancată de cîte două ghinde cu o frunză, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, avînd fond albastru, cu o fascie roşie, încărcată cu trei mesteceni, dezrădăcinaţi, cu coroana verde şi trunchiurile din argint.
      Fascia este însoţiţă, în partea superioară, de o vacă trecînd spre dreapta, iar în partea inferioară, un peşte înotînd, toate din argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu fond roşu.
      Scutul are un brîu undat de argint.
      În partea superioară se află un cal în mers, spre dreapta, de argint.
      În partea inferioară, trei brazi dezrădăcinaţi, cel din mijloc mai înalt, toţi de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, cu un brîu crenelat, pe ambele părţi, roşu.
      În partea superioară a scutului se află o creangă de măr înflorită, cu vîrful spre stînga.
      În partea inferioară, doi peşti unul sub altul, cel de jos conturnat, toate din argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 297 din 23 martie 2011 publicată în M.Of.
                                      nr. 272 din 19 aprilie 2011

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite.
      În interiorul scutului se află un stejar cu ghinde de aur.
      În centrul scutului se află un ecuson roşu, încărcat cu o dextroşeră de argint, înarmată cu o sabie.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Stejarul aminteşte de arborele secular, monument al naturii, existent pe teritoriul comunei, precum şi de sigiliile localităţii din secolul al XIX-lea, în care era înfăţişat un om tăind copaci cu toporul.
      Ecusonul reprezintă blazonul familiei Burlă, familie apropiată de marele poet Mihai Eminescu.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, avînd un cub de sare, de argint, flancat în partea superioară de două perechi de ciocane minereşti, încrucişate, negre.
      Chef-ul scutului, din aur, are trei cruci treflate roşii.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, avînd un arbore dezrădăcinat, de aur.
      Chef-ul scutului, roşu, încărcat cu doi cai în mers, afrontaţi, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1057 din 9 august 200 publicată în M.Of.
                                      nr. 729 din 25 august 2006

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
      În cartierele I şi IV, pe fond verde, se află cîte o seceră de argint, orientată spre dreapta, cu mînerul în jos.
      În cartierele II şi III, pe fond argintiu, se află cîte doi brazi, de culoare verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Secera semnifică ocupaţia locuitorilor − munca cîmpului.
      Brazii reprezintă bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite, încărcat cu un brîu undat, de argint.
      În partea superioară şi cea inferioară se află cîte un cocoş de munte, cîntînd, în culori naturale, stînd pe o ramură verde.
      Chef-ul scutului este micşorat, dinţat, negru, cu trei lacrimi din argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite cu fond roşu.
      Scutul, cu bordura din argint, este încărcat cu o liră, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărţit pe verticală (pal) în douăsprezece cîmpuri, alternînd aur şi verde, cu o fascie roşie încărcată cu un căprior alergînd spre dreapta, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 153 din 14/02/2007 publicată în M.Of.
                                      nr. 125 din 20/02/2007

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărţit în căprior (chevron).
      În partea superioară, pe fond argintiu, se află o cruce neagră, avînd în vîrf o săgeată, flancată de doi urşi.
      În partea inferioară, pe fond verde, se află un cerc argintiu undat de valuri albastre.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Crucea neagră, terminată în vîrf de săgeată, reprezintă un stîlp de vamă, amintind de faptul că această localitate, în timpul ocupaţiilor străine, era punct de graniţă.
      Cei doi urşi care flanchează crucea şi cîmpul verde simbolizează bogăţia cinegetică şi silvică a zonei.
      Cercul marcat de valuri albastre semnifică prezenţa izvoarelor de ape minerale în zonă.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of. nr.
                                      862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond albastru, cu o cruce de aur însoţită în partea de sus de două perechi de ciocane minereşti, încrucişate, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond roşu, cu o bandă albastră încărcată cu trei spice cu frunze, însoţită în partea de sus de o roză, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond albastru, cu un brîu de zid, de argint.
      În partea superioară, Sfânta Paraschiva cu aureolă cu bordură roşie, îmbrăcată în negru, ţinînd în mîna dreaptă o cruce de aur, cu faţa şi mîinile naturale.
      În partea inferioară, un spic de frunze flancat de două albine, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond albastru, cu o bandă din argint încărcată cu trei brazi dezrădăcinaţi, verzi.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond roşu, încărcat cu un cap de cerb văzut din faţă, de aur, cu o cruce între coarne, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular de aur cu marginile rotunjite, avînd crucea "Sfântul Andrei", roşie; în mijloc, o floare de in albastră, cu staminele de aur şi sepalele verzi.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Este vechea stemă; evocă fauna specifică.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond albastru, cu o fascie roşie încărcată cu un plug, de aur.
      Fascia este însoţită în partea superioară de patru spice de grîu încrucişate, iar în partea inferioară de o creangă de măr înflorită, cu vîrful spre dreapta, toate de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărţit pe verticală (pal) în douăsprezece cîmpuri alternînd aur şi roşu, cu o fascie verde încărcată cu o cruce treflată roşie.
      Crucea treflată roşie este flancată de doi porumbei, afrontaţi, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scut scartelat, aur şi roşu.
      În fiecare cartier se află cîte o barză în culori naturale, afrontate, stînd pe o platformă verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1057 din 9 august 2006 publicată în M.Of.
                                      nr. 729 din 25 august 2006

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      Scutul, pe fond de azur, are o fîntînă cu roată, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Fîntîna cu roată reprezintă, în transpunere heraldică, denumirea comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond roşu, cu o bandă albastră încărcată cu două fîntînele, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, cu o inimă pe care se sprijină doi porumbei, afrontaţi, ţinînd în cioc cîte un spic de grîu, încrucişate, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu fond albastru.
      În vîrf cu o movilă neagră, din care creşte un lujer cu frunze şi trei lalele pestriţe în culori naturale, flancat în partea de sus de două semne heraldice, roşii.
      Chef-ul scutului micşorat, dinţat, negru, cu trei lacrimi de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, cu sfinţii arhangheli Mihail şi Gavril, de aur.
      Cîmpia de aur, cu un semn heraldic roşu.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite cu un cap de cerb văzut din faţă.
      Cîmpia roşie, cu măsura oilor, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite, cu un brîu de aur încărcat cu un motiv antropomorf, negru.
      În partea superioară, doi cerbi cabraţi, afrontaţi, de aur.
      În partea inferioară, în vîrful scutului, o gură de mină neagră, cu două ciocane de miner, încrucişate, de aur, încadrată cu zidărie din moloane, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.