logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici
-----continuare-----
Gălăneşti

41. Gălăneşti

Grămeşti

42. Grămeşti

Grăniceşti

43. Grăniceşti

Hănţeşti

44. Hănţeşti

Hîrtop

45. Hîrtop

Horodnic de Jos

46. Horodnic de Jos

Horodnic de Sus

47. Horodnic de Sus

Horodniceni

48. Horodniceni

Iacobeni

49. Iacobeni

Iaslovăţ

50. Iaslovăţ

Ilişeşti

51. Ilişeşti

Ipoteşti

52. Ipoteşti

Izvoarele Sucevei

53. Izvoarele Sucevei

Mălini

54. Mălini

Mănăstirea Humorului

55. Mănăstirea Humorului

Marginea

56. Marginea

Mitocu Dragomirnei

57. Mitocu
        Dragomirnei

Moara

58. Moara

Moldova-Suliţa

59. Moldova-Suliţa

Moldoviţa

60. Moldoviţa


Muşeniţa

61. Muşeniţa

Ostra

62. Ostra

Păltinoasa

63. Păltinoasa

Panaci

64. Panaci

Pîrteştii de Jos

65. Pîrteştii de Jos

Pătrăuţi

66. Pătrăuţi

Poiana Stampei

67. Poiana Stampei

Poieni-Solca

68. Poieni-Solca

Pojorîta

69. Pojorîta

Preuteşti

70. Preuteşti

Putna

71. Putna

Rădăşeni

72. Rădăşeni

Rîşca

73. Rîşca

Sadova

74. Sadova

Satu Mare

75. Satu Mare


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, pe fond albastru, trei copaci dezrădăcinaţi, alăturaţi, de aur.
      În partea inferioară, pe fond roşu, un plug negru.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond albastru, cu bordură roşie, încărcat cu doi manticori, cel de jos conturnat, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, pe fond albastru, şase spice de aur.
      În partea inferioară, pe fond roşu, trei albine (dispuse doi la unu), toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G.1031 din 28/08/2007 publicată în M.Of. nr.
                                      616 din 06/09/2007

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat în săritoare, roşu şi argint; peste liniile de partiţiune se află două lăncii de cavaler (lemn cu vîrf şi talpă din fier), încrucişate în săritoare.
      În cartierul 1 se află un trident de aur.
      În cartierele 2 şi 3 se află cîte o frunză de arţar roşie.
      În cartierul 4 se află o frunză de arţar de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cele două lăncii fac referire la cavalerii husari ai lui Hâncu, de unde şi denumirea localităţii. Ele fac parte şi din blazonul familiei Silion.
      Tridentul de aur era însemnul boierilor Cupcici, care au avut moşii în zonă.
      Frunzele de arţar semnifică unul din satele componente ale localităţii, şi anume Arţari.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 738 din 24/06/2009 publicată în M.Of. nr.
                                      463 din 06/07/2009

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în căprior (chevron) în trepte, cu două cîmpuri, auriu şi roşu.
      În partea superioară, chevronul este flancat stînga-dreapta de o stea roşie, cu cîte cinci colţuri.
      În partea inferioară se află o albină de culoare aurie, aflată în zbor.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Albina şi stelele provin din blazonul familiei Stamati, ai cărei membri au construit în anul 1844 biserica din comuna Hârtop.
      Tăietura în trepte face referire la denumirea localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, de argint cu trei movile negre în vîrf şi cu un brad flancat de doi pini, toţi verzi.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiරia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu fond roşu încărcat cu un semn în pal, în formă de săgeată răsturnată cu trei traverse; traversa din capătul de sus se termină în semicîrjă, cea din mijloc este în formă de semicerc deschis în sus, iar cea de jos este dreaptă, de aur.
      Semnul este flancat în partea de sus de doi brazi dezrădăcinaţi, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, de argint, cu două ciocane minereşti încrucişate, roşii; ciocanele sunt flancate de doi brazi dezrădăcinaţi, verzi.
      La baza scutului, pe fond albastru, un peşte înotînd spre dreapta, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite tăiat.
      În cîmpul superior albastru, un vultur cu zborul deschis, cu capul întors spre dreapta, de aur, ţinînd în gheare două fulgere roşii.
      Partea inferioară a scutului este roşie.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, de argint cu un ou închistrit, roşu; la baza scutului, cîmpia verde, cu două roze alăturate, de aur.
      Chef-ul scutului micşorat, dinţat, negru, cu trei lacrimi de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, pe albastru, o cruce treflată roşie, flancată de doi arbori dezrădăcinaţi, de aur.
      În partea inferioară, pe roşu, o căprioară alergînd spre dreapta, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu un semn lapidar, roşu, flancat de o albină pe dreapta şi de două albine pe stînga, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite despicat, cu bordură roşie.
      Primul cartier, de argint, încărcat cu o oală de ceramică neagră, cu coada spre stînga.
      Al doilea cartier, albastru, cu un brad dezrădăcinat, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite avînd bordură de argint, încărcat cu o lalea de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu două roţi de moară, roşii, una sub alta, flancate de două spice de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite, încărcat cu un brîu undat.
      În partea superioară, un cal alergînd spre dreapta.
      În partea inferioară, o floare-de-colţ, toate de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond albastru, cu un cerb în mers, spre dreapta, de aur.
      Cerbul este flancat în partea de sus de doi brazi dezrădăcinaţi, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut albastru triunghiular cu marginile rotunjite, încărcat cu trei ghinde de aur, cu cîte două frunze (dispuse doi la unu).
      Chef-ul scutului micşorat, dinţat, negru, cu trei lacrimi de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, pe albastru, un căprior alergînd spre dreapta, de aur.
      În partea inferioară, pe roşu, în vîrful scutului, o gură de mină neagră, cu două ciocane minereşti încrucişate, de aur, cu zidărie din moloane, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite albastru încărcat cu trei frunze de paltin (dispuse doi la unu), toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite tăiat.
      În partea superioară, pe albastru, trei brazi alăturaţi, dezrădăcinaţi, de argint.
      În partea inferioară, de aur, un cocoş de munte cîntînd, în culori naturale, stînd pe o ramură verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu un cerb dormind spre dreapta, de aur.
      La baza scutului cîmpia, roşie, cu o ghindă cu două frunze, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, albastru cu un cap de cerb văzut din faţă, de aur.
      Capul de cerb este însoţit de o cruce treflată, între coarne, flancat în partea de jos de două ghinde cu o frunză, toate de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat cu aur şi roşu.
      În fiecare cartier, cîte un cocoş de mesteacăn, adosaţi, în culori naturale.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, roşu, cu un brîu undat albastru, încărcat cu un peşte de argint, spre dreapta.
      Scutul este însoţit sus şi jos de trei clopoţei de aur (dispuşi doi la unu).
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, albastru cu trei snopi de grîu, de aur, cu legătoarea roşie.
      Chef-ul scutului, de aur, cu trei cruci treflate, toate roşii.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În cîmp superior, pe contrahermină, negru şi argint, stema Moldovei cu capul de bour, însoţit între coarne de o stea cu cinci raze.
      În dreapta capului de bour, o roză şi o semilună descrescîndă în stînga, toate de aur.
      În cîmpul inferior, pe albastru, o cruce dublă, flancată de două flori de crin reunite, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, roşu, cu un măr cu frunza spre dreapta, înconjurat de două spice de grîu încrucişate, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond albastru, cu bordură din argint, încărcat cu trei brazi dezrădăcinaţi din argint, cel din mijloc mai înalt.
      Chef-ul scutului, roşu, cu doi dragoni zburători adosaţi, ţinînd în cozile împletite o cruce, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular de aur cu marginile rotunjite, albastru cu trei movile negre.
      Cea din mijloc cu un brad, iar pe flancuri doi arbori, toate din argint.
      La baza scutului, pe fond roşu, o roză de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei. Simbolizează astfel locul numit "Trei movile" şi bogăţia silvică.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 1290 din 04 noi. 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 862 din 04 dec. 2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, pe fond roşu, o roată de moară de apă, de aur.
      În partea inferioară, pe fond albastru, o albină, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Compoziţia heraldică a stemei evocă specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.