logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision


       Descarca in format PDF Descarca in format PDF

       


                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici
-----continuare-----
stema I.C. Brătianu

21. I.C. Brătianu

stema Izvoarele

22. Izvoarele

stema Jijila

23. Jijila

stema Jurilovca

24. Jurilovca

stema Luncaviţa

25. Luncaviţa

stema Mahmudia

26. Mahmudia

stema Maliuc

27. Maliuc

stema Mihai Bravu

28. Mihai Bravu

stema Mihail Kogălniceanu

29. Mihail
      Kogălniceanu

stema Murighiol

30. Murighiol

stema Nalbant

31. Nalbant

stema Niculiţel

32. Niculiţel

stema Nufăru

33. Nufăru

stema Ostrov

34. Ostrov

stema Pardina

35. Pardina

stema Peceneaga

36. Peceneaga

stema Sarichioi

37. Sarichioi

stema Sfîntu Gheorghe

38. Sfîntu Gheorghe

stema Slava Chercheză

39. Slava Chercheză

stema Smîrdan

40. Smîrdan

stema Somova

41. Somova

stema Stejaru

42. Stejaru

stema Topolog

43. Topolog

stema Turcoaia

44. Turcoaia

stema Valea Nucarilor

45. Valea Nucarilor

stema Valea Teilor

46. Valea Teilor

stema Văcăreni

47. Văcăreni
-stema aprobată prin H.G. 209 din 25/03/2015 publicată în M.Of. nr.
                                          272 din 23/04/2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o filieră de aur.
      În şef, în câmp roşu, se află trei peşti de aur, orientaţi spre dreapta.
      În partea inferioară, în câmp albastru, scutul are vârful ondulat de argint, cu filieră neagră, din care iese o lebădă argintie.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Piscicultura reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, iar cifra lor indică numărul satelor componente ale comunei.
      Lebăda face parte din fauna zonei.
      Vârful ondulat simbolizează apele complexului lagunar Razim-Sinoe, situat în extremitatea sudică a triunghiului deltaic.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 982 din 05/10/2011 publicată în M.Of. nr.
                                          747 din 25/10/2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat
      În partea superioară, în cîmp roşu, deasupra unor munţi de argint, se află o albină de aur.
      În vîrful scutului, în cîmp albastru, se află o barcă pescărească cu năvod, totul de aur, plutind pe o apă în culori naturale.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Albina şi barca pescărească semnifică ocupaţiile de bază ale locuitorilor, apicultura şi pescuitul.
      Apa reprezintă fluviul Dunărea care străbate localitatea.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 209 din 25/03/2015 publicată în M.Of. nr.
                                          272 din 23/04/2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, cu un şef zidit de argint.
      În partea inferioară sunt amplasate două ciocane de argint în săritoare, iar peste ciocane se află o ancoră neagră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Zidul evocă Cetatea Salsovia, cetate recunoscută pentru zidurile puternice.
      Ciocanele simbolizează una dintre ocupaţiile locuitorilor, atât din trecut, cât şi din prezent, respectiv mineritul de suprafaţă (calcar siderurgic).
      Ancora reprezintă portul Mahmudia şi activitatea de transport naval.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 342 din 04/05/2016 publicată în M.Of. nr.
                                          450 din 16/06/2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În partea dreaptă, în câmp roşu, se află un mănunchi de spice de grâu din care iese un caduceu, totul de aur.
      În partea stângă, în câmp albastru, se află un vultur de argint în zbor, văzut din profil.
      În vârful scutului, în câmp de argint, se află valuri albastre, în care înoată un peşte de argint, spre dreapta.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicele de grâu simbolizează una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
      Caduceul reprezintă activitatea economică din zonă, comerţul.
      Vulturul face referire la denumirea satului Vulturu, ce aparţine comunei.
      Valurile reprezintă hidrografia comunei şi satelor aflate pe braţul Sulina, iar peştele simbolizează o altă ocupaţie de bază a locuitorilor, pescuitul.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 209 din 25/03/2015 publicată în M.Of. nr.
                                          272 din 23/04/2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, cu un şef zidit de argint.
      În partea inferioară se află o potcoavă de argint din care iese un buchet de spice de grâu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Zidul evocă ruinele unor aşezări romano-bizantine şi fortifi-caţiile romane din localitate.
      Potcoava dă denumirea localităţii, care este de origine turcă şi înseamnă potcovar.
      Buchetul de spice simbolizează una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 654 din 18/06/2008 publicată în M.Of. nr.
                                          470 din 25/06/2008
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat şi tăiat
      În cartierul I, pe fond auriu, se află un nufăr alb în culori naturale, cu frunze verzi.
      În cartierul II, în cîmp roşu, sunt plasate patru spice, de aur, legate în mănunchi.
      În partea inferioară, în cîmp albastru, se află o cetate în ruină, din care se mai văd resturi de zid, din turnul central şi din cele două bastioane rotunde de la capetele zidului; totul este de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Nufărul dă denumirea localităţii.
      Spicele de aur fac referire la principala ocupaţie a locuitorilor, agricultura.
      Ruinele cetăţii sunt legate de urmele stăpînirii bizantine în zonă, unde se află unul dintre cele mai importante situri arheologice ale judeţului Tulcea - "Cetatea Preaslăvită".
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 209 din 25/03/2015 publicată în M.Of. nr.
                                          272 din 23/04/2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint şi încărcat cu un peşte negru (somn).
      În partea superioară se află trei miei de aur.
      În partea inferioară se află un samovar de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Mieii reprezintă activitatea economică a localităţii, iar cifra lor indică numărul satelor componente ale comunei.
      Brâul undat şi peştele simbolizează reţeaua de lacuri, ghioluri şi canale legate între ele prin canale naturale, precum şi bogăţia piscicolă a zonei.
      Samovarul dă denumirea localităţii, fiind descoperit pe teritoriul comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 619 din 23/07/2014 publicată în M.Of. nr.
                                          591 din 07/08/2014
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat, jumătate albastru, jumătate de argint, şi despicat în partea superioară.
      În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o albină de aur.
      În partea superioară, în stânga, în câmp argintiu, se află un bujor roşu cu mijlocul de aur.
      În partea inferioară, în câmp verde, se află un cerb de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Brâul undat reprezintă râurile Topolog şi Valea Rostilor.
      Albina reprezintă cele şapte sate componente ale comunei, care sunt reunite asemeni unui stup de albine.
      Cerbul simbolizează fauna zonei şi dă denumirea unuia dintre satele componente ale localităţii.
      Bujorul de munte sau smârdarul se regăseşte în flora locali-tăţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 209 din 25/03/2015 publicată în M.Of. nr.
                                          272 din 23/04/2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
      În partea superioară se află un corn al abundenţei de aur.
      În partea inferioară se află trei peşti de argint, dispuşi 2:1, înotând spre dreapta.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cornul abundenţei face trimitere la bogăţia localităţii şi la una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, legumicultura.
      Brâul undat simbolizează fluviul Dunărea.
      Peştii reprezintă o altă ocupaţie veche a locuitorilor, pescuitul.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.