-----continuare-----
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema Tulnici stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
56. Tătăranu 57. Tâmboeşti 58. Tulnici 59. Tifeşti 60. Urecheşti
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
61.Valea Sării 62. Vînători 63. Vîrteşcoiu 64. Vidra 65. Vintileasca
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema Vulturu
66. Vizantea-Livezi 67. Vrîncioaia 68. Vulturu

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start
-stema aprobată prin H.G. nr. 1128 din 17 decembrie 2014 publicată în M.Of. nr. 20 din 12 ianuarie 2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în şef.
      În şef, în câmp de aur, se află şapte săgeţi negre, dispuse egal, toate cu vârful în sus.
      În partea inferioară, în cîmp verde, se află trei tulnice de aur, dispuse egal.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cele şapte săgeţi fac referire la faptul că această localitate a fost întemeiată de unul din feciorii babei Vrâncioaia, Tunsul, care a primit de la domnitorul Ştefan cel Mare unul dintre cei şapte munţi ai Vrancei.
      Tulnicele dau denumirea localităţii şi fac referire la viaţa culturală şi artistică din zonă.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 329 din 4 mai 2016 publicată în M.Of. nr. 373 din 16 mai 2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În interiorul scutului, se află un vultur de argint, armat de aur (ciocul şi ghearele de aur), cu zborul deschis şi capul întors spre stânga, stând pe o colină de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Vulturul face referire la denumirea localităţii, care vine din legenda înfiinţării satului.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.