logo
    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărui steag în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de steag ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  
    

poziţia judeţului pe harta ţării

                   suprafaţa: 7.071 km2

3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeProiect H.C.L.Aprobat prin H.G.


Dosarul cu proiectul
steagului


Nr. H.G./      
      Nr. Mo.F.
Avizul C.N.H.S.G.
Nr. HCLObservaţii

39

comuna Ghindăreşti


proiect steag Ghindăreşti
                    

steag Ghindăreşti
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

40

comuna Grădina


proiect steag Grădina
                    

steag Grădina
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

41

comuna Horia


proiect steag Horia
                    

steag Horia
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

42

comuna
          Independenţa


proiect steag Independenţa
                    

steag Independenţa
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

43

comuna Ion Corvin


proiect steag Ion Corvin
                    

steag Ion Corvin
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

44

comuna Istria


proiect steag Istria
                    

steag Istria
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

45

comuna Limanu


proiect steag Limanu
                    

steag Limanu
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

46

comuna Lipniţa


proiect steag Lipniţa
                    

steag Lipniţa
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

47

comuna Lumina


proiect steag Lumina
                    

steag Lumina
                    

adrese; avize


-  
-  
-190/25.09.2017

48

comuna Mereni


proiect steag Mereni
                    

steag Mereni
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

49

comuna Mihai
                    Viteazu


proiect steag Mihai Viteazu
                    

steag Mihai Viteazu
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

50

comuna Mihail
          Kogălniceanu


proiect steag Mihail Kogălniceanu
                    

steag Mihail Kogălniceanu
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

51

comuna Mircea Vodă


proiect steag Mircea Vodă
                    

steag Mircea Vodă
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

52

comuna Nicolae
                  Bălcescu


proiect steag Nicolae Bălcescu
                    

steag Nicolae Bălcescu
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

53

comuna Oltina


proiect steag Oltina
                    

steag Oltina
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

54

comuna Ostrov


proiect steag Ostrov
                    

steag Ostrov
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

55

comuna Pantelimon


proiect steag Pantelimon
                    

steag Pantelimon
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

56

comuna Pecineaga


proiect steag Pecineaga
                    

steag Pecineaga
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

57

comuna Peştera


proiect steag Peştera
                    

steag Peştera
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
-