logo
    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărui steag în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de steag ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  
    

poziţia judeţului pe harta ţării

                   suprafaţa: 7.071 km2

3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeProiect H.C.L.Aprobat prin H.G.


Dosarul cu proiectul
steagului


Nr. H.G./      
      Nr. Mo.F.
Avizul C.N.H.S.G.
Nr. HCLObservaţii

39

comuna Godineşti


proiect steag Godineşti
                    

steag Godineşti
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

40

comuna Hurezani


proiect steag Hurezani
                    

steag Hurezani
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

41

comuna Ioneşti


proiect steag Ioneşti
                    

steag Ioneşti
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

42

comuna Jupâneşti


proiect steag Jupâneşti
                    

steag Jupâneşti
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

43

comuna Leleşti


proiect steag Leleşti
                    

steag Leleşti
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

44

comuna Licurici


proiect steag Licurici
                    

steag Licurici
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

45

comuna Logreşti


proiect steag Logreşti
                    

steag Logreşti
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

46

comuna Mătăsari


proiect steag Mătăsari
                    

steag Mătăsari
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

47

comuna Muşeteşti


proiect steag Muşeteşti
                    

steag Muşeteşti
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

48

comuna Negomir


proiect steag Negomir
                    

steag Negomir
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

49

comuna Padeş


proiect steag Padeş
                    

steag Padeş
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-  
-  
-46/19.12.2013

50

comuna Peştişani


proiect steag Peştişani
                    

steag Peştişani
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

51

comuna Plopşoru


proiect steag Plopşoru
                    

steag Plopşoru
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

52

comuna Polovragi


proiect steag Polovragi
                    

steag Polovragi
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

53

comuna Prigoria


proiect steag Prigoria
                    

steag Prigoria
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

54

comuna Roşia de
             Amaradia


proiect steag Roşia de Amaradia
                    

steag Roşia de Amaradia
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

55

comuna Runcu


proiect steag Runcu
                    

steag Runcu
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

56

comuna Săcelu


proiect steag Săcelu
                    

steag Săcelu
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

57

comuna Samarineşti


proiect steag Samarineşti
                    

steag Samarineşti
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
-