logo
    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărui steag în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de steag ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  
    

poziţia judeţului pe harta ţării

                   suprafaţa: 8.499 km2

1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeProiect H.C.L.Aprobat prin H.G.


Dosarul cu proiectul
steagului


Nr. H.G./      
      Nr. Mo.F.
Avizul C.N.H.S.G.
Nr. HCLObservaţii

1

judeţul Tulcea


proiect steag jud. Tulcea
                    

steag jud. Tulcea
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

2

municipiul Tulcea


proiect steag Tulcea
                    

steag Tulcea
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

3

oraşul Babadag


proiect steag Babadag
                    

steag Babadag
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

4

oraşul Isaccea


proiect steag Isaccea
                    

steag Isaccea
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

5

oraşul Măcin


proiect steag Măcin
                    

steag Măcin
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

6

oraşul Sulina


proiect steag Sulina
                    

steag Sulina
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

7

comuna Baia


proiect steag Baia
                    

steag Baia
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

8

comuna Beidaud


proiect steag Beidaud
                    

steag Beidaud
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

9

comuna Beştepe


proiect steag Beştepe
                    

steag Beştepe
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

10

comuna C. A. Rosetti


proiect steag C. A. Rosetti
                    

steag C. A. Rosetti
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

11

comuna Carcaliu


proiect steag Carcaliu
                    

steag Carcaliu
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

12

comuna Casimcea


proiect steag Casimcea
                    

steag Casimcea
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

13

comuna Ceamurlia
                      de Jos


proiect steag Ceamurlia de Jos
                    

steag Ceamurlia de Jos
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

14

comuna Ceatalchioi


proiect steag Ceatalchioi
                    

steag Ceatalchioi
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

15

comuna Cerna


proiect steag Cerna
                    

steag Cerna
                    

adrese; avize


-  
-  
-17/31.08.2016

  
-proiectul de steag a fost realizat de:  SC Stema Incorso SRL

16

comuna Chilia
                         Veche


proiect steag Chilia Veche
                    

steag Chilia Veche
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

17

comuna Ciucurova


proiect steag Ciucurova
                    

steag Ciucurova
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

18

comuna Crişan


proiect steag Crişan
                    

steag Crişan
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

19

comuna Dăeni


proiect steag Dăeni
                    

steag Dăeni
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
-